ObavijestiSukladno odredbama članka 275. Zakona o trgovačkim društvima samostalnog revizora ili revizorsko društvo bira i imenuje skupština društva koje je obveznik revizije i to najkasnije do 30. rujna godine za koju se revizija financijskih izvještaja obavlja...


Gradska plinara Krapina d.o.o. (u daljnjem tekstu: „Ciljno društvo") je energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost distribucije i opskrbe prirodnog plina do korisnika, na području grada Krapine, općina Radoboj, Đurmanec, Petrovsko, Jesenje, Novi Golubovec i Mihovljan te brine o proširenju, sigurnosti, rekonstrukciji i izgradnji distribucijskog sustava.
Vlasnik Ciljnog društva je društvo Krakom d.o.o. (100% udjela), u daljnjem tekstu: "Prodavatelj".
Prodavatelj objavljuje postupak za prodaju do 100% udjela u Ciljnom društvu (u daljnjem tekstu: „Transakcijski proces").
Transakcijski proces će se provoditi na otvoren, nediskriminirajući i transparentan način.
Kako bi sudjelovao u Transakcijskom procesu, Ponuditelj mora ispuniti sljedeće kvalifikacijske kriterije za sudjelovanje:


Uređenje javnih gradskih i zelenih površina svake se godine provodi prema godišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture grada Krapine. Za uređenje parkovnih cvjetnih nasada, žardinjera u gradskom centru i ograda mostova na prijelazima preko rijeke Krapinice ove 2020.-te godine nabavljeno je i posađeno 4.050 komada raznih vrsta cvjetnih sadnica.