Upravljanje zgradama

Povijest

U monografiji izdavača KRO „Komunalac“ izdane 30.06.1986. godine povodom obilježavanja 30. godišnjice rada zabilježen je podatak kako je 27.12.1972. godine konstituirana radna organizacija u kojoj su navedene nove djelatnosti: izgradnja stambeno – poslovnih objekata do jednog kata visine te adaptacija i njihovo održavanje.

Nova djelatnost Krakom-a: upravljanje i održavanje zgrada

Kako djelatnost upravljanja zgradama povezuje niz djelatnosti iz područja građevinske operative, usluga završnih i obrtničkih radova te radova na infrastrukturi, ekonomije, financija i pravnih aspekata za koje društvo Krakom d.o.o. raspolaže kvalificiranim kadrovima, uprava društva je tijekom 2016. godine odlučila započeti s organizacijom i obavljanjem poslova upravljanja i održavanja zgrada. ‘Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina’ registrirana je djelatnost Krakoma od rujna 2014. godine.

Osnovna misija uvođenja nove djelatnosti je proširiti postojeće uslužne djelatnosti novom uslugom za kojom postoji interes i potreba, biti na usluzi građanima i poslovnim subjektima, iskoristiti raspoložive kadrovske potencijale u Krakomu i cijeloj Krakom grupi te zaposliti raspoložive resurse na poslovima koje iziskuju potrebe upravljanja i održavanja zgrada.

Krakom d.o.o. sada brine o 29 stambeno – poslovnih zgrada na području grada Krapine i okolnih općina.

Poslovi upravljanja i održavanja zgrada uključuju:

  • vođenje cjelovite organizacije upravljanja i održavanja stambeno poslovnih objekata, obračuna i naplate zajedničke pričuve,
  • organizaciju obveznih radova na objektima (servis vatrogasnih aparata, servis hidrantske mreže, pregled i čišćenje dimovodnih kanala, osiguranje objekata, deratizacija i dezinsekcija objekata),
  • zastupanje interesa suvlasnika kod nadležnog suda te preuzimanje na sebe obvezu popravka kvarova hitne naravi – hitne intervencije – puknuće ili propuštanje vodovodnih ili kanalizacijskih cijevi, propuštanje krova, kvarova na električnim instalacijama te propuštanje u plinskom ili toplinskom sistemu,
  • vođenje knjigovodstva sa završnim računom, financijsko izviješće te godišnji program upravljanja za svaku godinu,
  • pripravnost za slučaj hitnih intervencija,
  • kompletan stručni pregled objekta,
  • plaćanje računa za izvršene usluge za sve zgrade koje su nam povjerene na upravljanje.

 

Uz navedene poslove Krakom je u mogućnosti organizirati davanje stručne pomoći i provedbu različitih projekata kod poslovnih banaka i fondova u pogledu kreditiranja i sufinanciranja određenih obrtničkih zahvata na objektima kao što su energetska obnova zgrada, uređenje fasada, krovova, stolarije, uređenje zajedničkih prostorija kao i uređenje okoliša zgrada.

 

Za sve ostale obavijesti i pojašnjenja možete se obratiti upravitelju zgrada Tomislavu Rafaju na broj 091/567 0095.

 

Skip to content