Javna nabava

Obavijest

Temeljem članka 80. stavka 2., točke 2., Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), ne postoje gospodarski subjekti s kojima Krakom d.o.o., Gajeva 20, Krapina, OIB: 18804286885, kao naručitelj u postupcima javne nabave, ne smije sklapati ugovore (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

Jednostavna nabava

Jednostavna nabava Poštanske usluge JN/2022/12

Jednostavna nabava: Usluga najma radnih strojeva i kamiona – JN-2022-4

Jednostavna nabava – Sol za ceste – JN-2021-5

Jednostavna nabava – usluga najma radnih strojeva i kamiona – JN-2021-1 (ponovljeni postupak)

Jednostavna nabava – Radovi na obnavljanju horizontalne signalizacije – JN-2021-7

Jednostavna nabava – Nabava armaturnog željeza – JN-2021-3

Jednostavna nabava – Nabava betona – JN-2021-6

Jednostavna nabava – Geotekstil i bentonitni tepih – JN-2021-2

Jednostavna nabava – usluga najma radnih strojeva i kamiona - JN - 2021 - 1

Jednostavna nabava – Sol za ceste – JN-2020-4

Jednostavna nabava – Usluga pravnog savjetovanja - JN - 2020 - 15

Jednostavna nabava – Sol za ceste – JN-2019-14

Jednostavna nabava - radovi na adaptaciji krova zgrade u Krapini, na adresi Ivana Rendića 15 – JN/2019/13

Jednostavna nabava - Bravarski radovi - JN/2019/12

Jednostavna nabava - Elektroinstalacijski radovi - JN/2019/11

Jednostavna nabava - Usluga osiguranja društva Krakom d.o.o. - 2019. god.

Jednostavna nabava - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC1 JN20199

Jednostavna nabava - Usluga najma radnih strojeva i kamiona - (ponovljeni postupak)
JN/2019/5

Jednostavna nabava - Usluga najma radnih strojeva i kamiona -
JN/2019/5

Jednostavna nabava - Nabava opeke - JN/2019/4

Jednostavna nabava - Izrada i montaža pokrova na građevini u poslovnoj zoni Krapina Nova - JN/2019/3

Jednostavna nabava – Nabava pogrebnih ljesova i limenih uložaka za daljnju prodaju - JN-2019-2

Jednostavna nabava – Nabava rabljenog teretnog vozila - JN-2019-1

Jednostavna nabava - Usluga izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade na adresi Ulica Ivana Rendića 19, Krapina - JN-2018-12 - ponovljena nabava

Jednostavna nabava - Nabava parkirnih aparata putem financijskog leasinga - JN-2018-13

Jednostavna nabava - Usluga izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade na adresi Ulica Ivana Rendića 19, Krapina - JN-2018-12

Jednostavna nabava - Čelična konstrukcija hale na građevini u poslovnoj zoni Krapina Nova – JN-2018-11

Jednostavna nabava – Sol za ceste – JN-2018-3

Jednostavna nabava - Nabava gospodarskog vozila putem financijskog leasinga – JN-2018-6 – ponovljena nabava

Jednostavna nabava - izrada analize tržišta prirodnog plina i stanja tvrtke Gradska plinara Krapina d.o.o.- JN-2018-10

Jednostavna nabava - Usluga izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade na adresi Ulica Ivana Rendića 7, Krapina - JN-2018-9

Jednostavna nabava - Radovi na sanaciji stambene zgrade u Krapini, na adresi Zrinskog i Frankopana 4 - JN-2018-7

Usluge najma radnih strojeva i kamiona JN-2018-8 - ponovljena nabava

Jednostavna nabava - Usluge najma radnih strojeva i kamiona JN-2018-8

Jednostavna nabava - Radovi na asfaltiranju – JN-2018-5

Jednostavna nabava - Nabava gospodarskog vozila putem finacijskog leasinga – JN-2018-6

Jednostavna nabava - Usluga osiguranja društva Krakom d.o.o. - 2018. god.

Jednostavna nabava - Nabava asfalta i bitumena

Jednostavna nabava - Usluga osiguranja društva Krakom d.o.o. - 2017. god.

Prethodno savjetovanje

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Usluga financijskog leasinga za nabavu traktora s opremom.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Nabava goriva za vozila i strojeve

Skip to content