Održavanje javnih površina

Održavanje javnih površina

Održavanje javnih površina skup je komunalnih djelatnosti koje društvo Krakom d.o.o. obavlja temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja usluga reguliranih Zakonom o komunalnom gospodarstvu i propisima o komunalnom uređenju jedinica lokalne samouprave, a one obuhvaćaju:

 • održavanje čistoće javnih površina,
 • održavanje javnih zelenih površina,
 • održavanje komunalne infrastrukture i urbane opreme,
 • zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, ulica i javnih površina.

Od 1956. godine do danas djelatnici Krakoma kontinuirano obavljaju sve vrste usluga radi održavanja javnih površina  u  interesu jedinica lokalne samouprave.

Održavanje javnih površina, bilo da se radi o parkovima ili prometnoj infrastrukturi, neovisno o vremenskim prilikama, ljetnim ili zimskim uvjetima, preduvjet je za kvalitetu života u urbanoj sredini, stoga je naša misija održavati javne površine u našem okruženju te građanima usaditi ljubav prema prirodi i poticati svijest da je okoliš potrebno štititi, a ne uništavati.

Održavanje čistoće javnih površina

Održavanje čistoće javnih površina u gradu Krapini obavlja se u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture koji se priprema i utvrđuje za svaku godinu zasebno.

Djelatnici Krakoma koje svakodnevno susrećemo na javno prometnim površinama u gradu Krapini zaduženi su za čišćenje javno prometnih površina, asfaltnih površina, kao i drugih uređenih površina te sakupljanje nesavjesno odbačenog raznog otpada koji se u I. zoni (strogi centar grada) obavlja svakodnevno na ukupno otprilike 39 750 m2 javnih površina.

Okolne ulice grada Krapine definirane programom kao II. zona čiste se jednom tjedno, odnosno 4 puta mjesečno, a čine ukupno otprilike 87 580 m2 javnih površina.

Čišćenje javnih površina obuhvaća i strojno čišćenje gradskih ulica i parkirališta, kao i dodatne pojačane obaveze u sklopu Tjedna kajkavske kulture ili drugih kulturnih manifestacija tijekom godine.

Održavanje javnih zelenih površina

Uređenje parkova i rasadnika također je jedna od djelatnosti koje je definirano Rješenjem o osnivanju komunalnog poduzeća u Krapini 1956. godine.  Tako su vijećnici u popis osnovnih komunalnih potreba urbane sredine uvrstili i uređenje parkova i rasadnika kao javnu uslugu bitnu za kvalitetniji život ljudi što je bio preduvjet za formiranje i sadnju današnjih parkova, cvjetnih i travnatih površina u gradu Krapini.

Održavanje javnih zelenih površina u gradu Krapini podrazumijeva:

 • održavanje, čišćenje, obnovu i košnju,
 • uređenje grmolikih nasada,
 • obrezivanje grmlja i ukrasne živice,
 • sadnju cvijeća na parkovnim površinama,
 • održavanje cvjetnih nasada u parkovima,
 • brigu o izgledu parkovnih staza.

Nakon uređenja mostova, na lokacijama na kojima je moguće, pripremljene su i zasađene  žardinjere sa visećim ljetnicama koje ukrašavaju vizuru našeg grada i promoviraju ga kao uređenu kulturnu destinaciju prilikom obilaska mnogih turista.

Po nalogu gradskih službi obavlja se i održavanje poljoprivrednih površina te uklanjanje ambrozije.

Svojim znanjem i iskustvom  djelatnici na održavanju javnih zelenih površina svoje usluge mogu pružati pravnim i fizičkim osobama na komercijalnim principima. Zainteresirani građani mogu se informirati o mogućnostima i uvjetima korištenja ove usluge kod službene osobe komercijalne službe na broj telefona 049/382-722 ili putem e-mail adrese krakom@krakom.hr.

Održavanje komunalne infrastrukture i urbane opreme

Gradskim Programom održavanja komunalne infrastrukture definirane su i potrebe za koje je osposobljena posebna radna jedinica pod stručnim vodstvom, a koja u koordinaciji s ovlaštenim osobama iz stručnih službi grada Krapine, izvršava potrebe za izvođenje radova na:

 • održavanju nerazvrstanih cesta, gradskih ulica i mostova te hitnih intervencija na klizištima,
 • održavanju i uređenju komunalnih objekata javne namjene i urbane opreme,
 • održavanju sustava odvodnje oborinskih voda i kanalizacije na javno prometnim površinama.

Radna jedinica za održavanje komunalne infrastrukture osposobljena je i opremljena za rad na tržišnim principima te svoje usluge može ponuditi pravnim i fizičkim osobama.

Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, ulica i javnih površina

Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, ulica i javnih površina na području grada Krapine na snazi je od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine za koje je vrijeme obaveza pripravnosti zimske službe.

Zimsko održavanje podrazumijeva čišćenje snijega ručno, ralicama i ,,skipom”, posipavanje „ureom“ odnosno sipinom, mješavinom soli i sipine zaleđenih kolnika te odvoz snijega iz najprometnijih, odnosno uskih ulica prema prioritetima iz obuhvata čišćenja i posipavanja ulica.

Poslove na zimskom održavanju nerazvrstanih cesta, ulica i javnih površina izvršavaju djelatnici radne jedinice održavanja komunalne infrastrukture, djelatnici održavanja čistoće i održavanja zelenih površina, a po potrebi u izvanrednim situacijama angažiraju se i ostali djelatnici Krakoma raspoređeni za pripravnost u zimskoj službi.

Zavisno od prognoze meteoroloških uvjeta i vremenskih prilika u skladu s Pravilnikom o održavanju cesta utvrđuju se stupnjevi pripravnosti zimske službe, kao i redoslijed aktivnosti zimske službe koji, uz pripremne i organizacijske radnje, radnje na sprječavanju nastanka poledice, čišćenje snijega s kolnika i prometne signalizacije te čišćenje snijega s drugih dijelova kolnika.

S obzirom na veličinu cestovne mreže, kao i raznolikosti u vezi važnosti pojedinih cestovnih pravaca, na cestama se ne intervenira istovremeno, već po određenom redoslijedu i prvenstvu što se utvrđuje u suglasju s gradom Krapina.

Cesta se smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme u skladu s čl. 37. i 38.  Pravilnika o održavanju cesta.

‘Izvedbenim godišnjim programom’ utvrđuje se obuhvat i prioriteti za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, ulica i javnih površina na području grada Krapine.

Dežurnog djelatnika na poslovima zimske službe u slučaju potrebe možete kontaktirati na broj mobitela 091/3711-734.

VEZANI DOKUMENTI

Skip to content