Groblje i pogrebne usluge

Povijest

Već prilikom samog osnivanja društva Krakom, d.o.o., prije 60 godina Rješenjem o osnivanju od dana 30.06.0956. godine, Općinsko vijeće Općine Krapina određeno je da novoosnovana komunalna tvrtka obavlja i poslove ‘groblja’. 

Stari zapis iz davne 1639. godine govori da se prvo krapinsko groblje nalazilo oko nekadašnje stare župne crkve (na mjestu gdje je 1903. godine sagrađena današnja župna crkva Svetog Nikole biskupa Krapina). Kako je ovo staro groblje bilo ograđeno kamenom ogradom i s vremenom je postalo premalo gradske su ga vlasti odlučile zatvoriti.

Od 06.07.1859. godine ukop mještana vrši se na novoj lokaciji groblja,  na mjestu gdje se ono i danas nalazi. 

Nekad se pokojnika iz kuće žalosti nosilo do groblja u pogrebnoj povorci dok nije izgrađena današnja zgrada mrtvačnice iz koje su se ispraćaji na vječni počinak počeli obavljati u rujnu 1982. godine.

Gradsko groblje danas

Gradsko groblje Krapina čine dvije različite cjeline:

  • Staro povijesno i zaštićeno groblje na kojeg se nastavlja noviji dio gotovo popunjen iznad starog zaštićenog groblja čija je specifičnost raspored grobnih mjesta bez određenog plana gradnje;
  • Novi dio groblja koji se izgradio južno i još uvijek se proširuje u pravcu naselja Trški Vrh a gradnja je u stilu redova grobnih mjesta.

 

 

Upravljanje i gospodarenje krapinskim mjesnim grobljem i danas je povjereno Krakomu koji posjeduje golemo iskustvo i stručnost u izvršavanju pogrebničkih usluga i poslova upravljanja grobljem  te sa osobama, osposobljenim za izvršavanje ovih  za sve ožalošćene obitelji posebno osjetljivih usluga,  poštujući etičnost i dužni pijetet  kvalitetno  obavljanju sve pogrebne poslove.

 

Pogrebnička djelatnost obavlja se na adresi Krapina, Ulica Andrije Hebranga l gdje je smještena zgrada mrtvačnice. Objekt se obnavlja i održava prema potrebi a značajniji zahvat obuhvatit će uređenje krova koje se uskoro očekuje. Tijekom 2016. godine u radovima na uređenju uređen je kompletan plato s prilaznim stazama kao izgrađeno novo parkiralište s južne strane zgrade. Izgrađena su i parkirališta podno novog dijela groblja (južno) i uz ulicu prema Trškom Vrhu kako bi se posjetiteljima omogućio pogodniji pristup do počivališta svojih pokojnika.

 

Tijekom 2016. godine uređena je i otvorena trgovina pogrebne opreme u sklopu objekta mrtvačnice. Uz kompletno uređenje interijera i novog namještaja, otvorena je fiskalna blagajna i time su stvoreni uvjeti da ožalošćene obitelji sve poslove oko pogreba i posljednjeg ispraćaja pokojnika obave na jednom mjestu na gradskom groblju u uredu stručno osposobljenog pogrebnika.

 

U skladu s propisanim uvjetima iz Zakona o grobljima i Zakona o pogrebničkoj djelatnosti Krakom je proveo  propisani zakonski postupak utvrđivanja uvjeta te ishodio rješenje kojim je utvrđeno da zadovoljava sve propisane uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

Tijekom postupka utvrđivanja uvjeta Krakom d.o.o. je dokazao da posjeduje propisan prostor, opremu, vozila i osoblje za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

Rješenje o udovoljavanju uvjetima za obavljanje pogrebničke djelatnosti .

 

Krakom posjeduje propisane reference i kvalificiranost kadrova preko 10-tak godina stjecanog iskustva na području čitave Krapinsko-zagorske županije za poslove preuzimanja i prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna jedinica lokalne samouprave. Od 01.01.2017. godine JLS su u obvezi ove poslove povjeravati najpovoljnijem ponuditelju nakon provedbe postupaka javne nabave te se sada prijevoz tijela unesrećih osoba od mjesta nesreće do Zavoda za sudsku medicinu obavlja na području Grada Krapine i Grada Zaboka te Općine Đurmanec i Općine Radoboj.

U poslovima upravljanja i gospodarenja grobljem podrazumijeva se dodjela grobnih mjesta, te uređenje, održavanje i rekonstrukcija groblja, zgrade mrtvačnice i drugih pripadajućih objekata, organizacija sprovoda, prijevoz i ukop pokojnika, vođenje očevidnika o ukopu umrlih osoba, raspolaganje napuštenim grobovima i grobnicama, iskop i prijenos mrtvih, te druge mjere vezane uz groblje u što, između ostalog, spada redovno održavanje čistoće staza, pražnjenje košara za otpatke, košnja trave, održavanje raslinja i sl.

 

Radnici na održavanju i uređenju groblja sa svojim su uslugama na raspolaganju i vlasnicima grobnih mjesta i za poslove uređenja grobova koje građani mogu naručiti u Upravi groblja.

 

Pogrebnička djelatnost i poslovi održavanja i uređenja groblja konstantno se realiziraju u skladu s planiranim potrebama i uz praćenje tehnologije kao i digitalizacije u vođenju propisane evidencije. U budućnosti se, uz poslove uređenja novog groblja prema lokalitetu crkve i Svetišta Majke Božje Jeruzalemske, planira postava rasvjete te uvođenje video nadzora cijelog groblja.

DOKUMENTI VEZANI ZA GROBLJE

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za našom uslugom vezanom za održavanje groblja.
Ovaj obrazac možete ispuniti u slučaju kada želite novo grobno mjesto ili proširiti postojeće ili pak odjaviti postojeće grobno mjesto.
Obrazac preuzmite ovdje.

 

POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA DODJELU NA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA:

  • preslika osobne iskaznice

ZAKONI, PROPISI I PRAVILNICI ZA DJELATNOST: UPRAVLJANJE GROBLJEM I POGREBNI POSLOVI

Skip to content