O nama

KRAKOM d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih usluga koje posluje u Krapini sa sjedištem u Gajevoj ulici broj 20.

Društvo je osnovano 1956. godine. Pretežita i osnovna djelatnost Krakoma je javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te sve srodne djelatnosti gospodarenja otpadom. Osim osnovne djelatnosti društvo Krakom d.o.o. obavlja i mnoge ostale kao što su:

 • održavanje čistoće,
 • odlaganje komunalnog otpada,
 • sakupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje otpada,
 • gospodarenje posebnim kategorijama otpada,
 • sakupljanje otpada za potrebe drugih,
 • prijevoz otpada za potrebe drugih,
 • posredovanje u organiziranju oporabe ili zbrinjavanju otpada u ime drugih,
 • proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija,
 • održavanje javnih površina,
 • održavanje nerazvrstanih cesta,
 • organizacija sajmova i tržnih prostora,
 • vođenje organizacije naplate parkiranja u gradu Krapini,
 • obavljanje pogrebničkih djelatnosti,
 • upravljanje gradskim grobljem u Krapini,
 • održavanje nerazvrstanih cesta, gradskih javnih površina te urbane opreme kao i zimsko održavanje cesta, ulica i javnih površina,
 • građenje projektiranje i nadzor,
 • kupnja i prodaja robe,
 • posredovanje u domaćem i inozemnom prometu,
 • izvođenje investicijskih radova u inozemstvu,
 • zastupanje stranih tvrtki,
 • javni cestovni prijevoz putnika i  tereta u domaćem i međunarodnom prometu,
 • usluge na javnim parkiralištima i javnim garažama,
 • prijenos, vuča i namještanje krivo parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila (olupina) i kamp prikolica,
 • održavanje i popravak motornih vozila,
 • ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu,
 • poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina,
 • djelatnost upravljanja zgradama.

PODACI O TVRTKI:

Temeljni kapital: 7.286.500,00 kuna.

Matični broj subjekta: 080266615

Matični broj: 03085279

OIB: 18804286885

Glavni račun IBAN ERSTE: HR5124020061101068808

BIC (SWIFT): ESBCHR22

Ostali računi IBAN: 

RBA: HR0424840081135002903
ZABA: HR5323600001101234305
PBZ: HR9223400091100212440

Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu

SKUPŠTINA:

Skupštinu društva čine predstavnici vlasnika grada Krapine i općina: Đurmanec, Petrovsko, Jesenje i Radoboj. Predsjednika skupštine imenuje skupština prema utvrđenom redoslijedu na mandat od jedne godine.

Vlasnička struktura društva istovjetna je postotnim udjelima u temeljnom kapitalu.

UPRAVA:

Uprava društva sastoji se od jednog člana– direktora kojeg imenuje skupština društva.

 

DIREKTOR:

Katarina Posilović, dipl.oec.

 

VIZIJA

Naša vizija je bezuvjetno osiguravati zacrtane mjere u zaštiti okoliša te sprječavati onečišćenje i negativne utjecaje na okoliš kako bismo svi zajedno sačuvali ono što danas imamo za naraštaje koji će tek doći.

POSLOVNI UDJELI:

Temeljni kapital predstavljaju pet poslovnih udjela:

Grad Krapina
grb_grada_krapine

jedan poslovni udio u iznosu od

6.082.800,00 kn tj. 83,48 %

Općina Đurmanec
đurmanecgrb općine - za tiskanje

jedan poslovni udio u iznosu od

468.500,00 kn tj. 6,43 %

Općina Jesenje
grb_jesenje-170x200

jedan poslovni udio u iznosu od

155.900,00 kn tj. 2,14 %

Općina Petrovsko
grb_petrovsko-170x200

jedan poslovni udio u iznosu od

268.900,00 kn tj. 3,69 %

Općina Radoboj
grb_radoboj-170x200

jedan poslovni udio u iznosu od

310.400,00 kn tj. 4,26 %

Povijest

Rješenjem Narodnog odbora Općine Krapina dana 30.06.1956. godine osnovano je Komunalno poduzeće Krapina. Rješenjem je određeno da Komunalno poduzeće obavlja poslove i usluge s funkcioniranjem i održavanjem vodovoda, kanalizacije, mjesnog saobraćaja, klaonice, tržnice, sajmišta, groblja, kupališta, čišćenje i uređenje putova, uređenje parkova i rasadnika.

Tijekom proteklih desetljeća društvo se razvijalo te proširivalo djelatnosti prema potrebama sredine i razvoju gospodarstva. Proizvodne i uslužne djelatnosti razvijale su se, modernizirale, unapređivala se kvaliteta usluga, a proizvodne su se djelatnosti s vremenom izdvojile i oslobodile prostor napretku uslužnim i komunalnim djelatnostima.

Još davne 1986. godine u skladu s planskim dokumentima tadašnje općine iz društva je izdvojena eksploatacija kamena i tufa i ustupljena GRO „Graditelj“ Krapina koji se bavio srodnim djelatnostima.

Sadašnje poduzeće PEKOM d.o.o. Krapina izdvojilo se iz sastava komunalnog društva 01.03.1992. godine kada se zbog zakonskih odredbi pekarska djelatnost morala izdvojiti iz komunalnih djelatnosti. Društvo Krakom d.o.o. stopostotni je vlasnik Pekom-a d.o.o. Krapina.

Energetska djelatnost se 01.01.2008. morala izdvojiti iz društva te je tada osnovano i s radom započelo društvo GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. koje je iz Krakom-a preuzelo djelatnost distribucije i opskrbe plinom na području Grada Krapine te Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj, Mihovljan i Novi Golubovec. Društvo Krakom d.o.o. 2021. godine prodalo je 100% -tni vlasnički udio Gradske plinare Krapina d.o.o. društvu HEP- Plin d.o.o., čime je Gradska plinara Krapina d.o.o. postala dio najvećeg distributera plina u Republici Hrvatskoj.

Prema obvezujućim odredbama Zakona o vodama iz komunalnih djelatnosti izdvojena je i djelatnost distribucije i opskrbe vodom te je 1. siječnja 2014. osnovano novo društvo KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. koje je u vlasništvu jedinica lokalne samouprave Grada Krapine te Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj na čijem području se obavlja distribucija i opskrba vodom sa istim vlasničkim udjelima koje JLS imaju i u Društvu Krakom d.o.o.

MISIJA

Osnovna misija tvrtke je pouzdana organizacija rada, točnost i kvaliteta usluge koja je u svakom segmentu usmjerena na očuvanje okoliša.

Otpad, njegova količina i rasprostranjenost štetni su za okoliš, kvalitetu življenja i zdravlje ljudi. Stoga je još jedna od misija osvijestiti i upoznati korisnike usluga o problematici održivog gospodarenja otpadom radi smanjenja otpada odloženog u prirodu.

Također, nastojimo stjecati i širiti znanje iz područja zaštite okoliša te osvijestiti ekološku svijest kod naših kupaca i svih građana s ciljem oblikovanja bolje budućnosti.

Skip to content