Sjednice skupštine

DANA 30. LIPNJA 2022. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM d.o.o.

 • Usvojena je Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih Izvješća društva Krakom d.o.o. Krapina za 2021. godinu;
 • Usvojena su godišnja financijska izvješća i upotrebi dobiti društva Krakom d.o.o. za 2021. godinu
 • Usvojena su izvješća revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća društva Krakom d.o.o. za 2021. godinu
 • Usvojena je Odluka o davanju razrješnice Upravi društva Krakom d.o.o za 2021. godinu;
 • Usvojena je Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih Izvješća društva Pekom d.o.o. Krapina za 2021. godinu;
 • Usvojena su godišnja financijska izvješća i raspodjeli rezultata poslovanja društva Pekom d.o.o. za 2021. godinu
 • Usvojena su izvješća revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća društva Pekom d.o.o. za 2021. godinu
 • Usvojena je Odluka o davanju razrješnice Upravi društva Pekom d.o.o za 2021. godinu;
 • Donijet je zaključak o davanju zaduženja Upravi društva Pekom d.o.o. za izradu analize tržišta i plana poslovanja;
 • Na znanje je primljena informacija Uprave društva Pekom, d.o.o. o novim okolnostima nastalim stupanjem na snagu Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN br. 143/21);
 • Usvojena je Odluka o imenovanju predsjednika Skupštine Krakom, d.o.o. i Pekom d.o.o. u mandatnom razdoblju 01.07.2022. – 30.06.2023. godine.

DANA 18. SVIBNJA 2022. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM d.o.o.

 • Donijeta je Odluka o usvajanju Poslovnog i financijskog plana društva Krakom d.o.o. za 2022.-tu godinu;
 • Na znanje su primljene informacije Uprave Društva o prijenosu postojećih kreditnih obveza povoljnijem kreditoru uz smanjenje troškova korištenja plasmana u cilju stvaranja uvjeta za poboljšanje standarda komunalnih usluga te istovremeno održavanje trajne likvidnosti u poslovanju društva.

DANA 28. LISTOPADA 2021. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM d.o.o.

 • Utvrđena su i prihvaćena konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Krakom d.o.o za poslovnu 2020. godinu;

DANA 27. RUJNA 2021. GODINE TELEFONSKIM USUGLAŠAVANJEM BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM, d.o.o.

 • Donijeta je odluka o imenovanju revizora društva Krakom, d.o.o.
 • Donijeta je odluka o imenovanju revizora društva Pekom, d.o.o.

DANA 25. KOLOVOZA 2021. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM d.o.o.

 • Usvojena je Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih Izvješća društva Krakom d.o.o. Krapina za 2020. godinu;
 • Usvojena su godišnja financijska izvješća i upotreba dobiti društva Krakom d.o.o. za 2020. godinu
 • Usvojena su izvješća revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća društva Krakom d.o.o. za 2020. godinu
 • Usvojena je Odluka o davanju razrješnice Upravi društva Krakom d.o.o za 2020. godinu;
 • Usvojena je Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih Izvješća društva Pekom d.o.o. Krapina za 2020. godinu;
 • Usvojena su godišnja financijska izvješća i raspodjeli rezultata poslovanja društva Pekom d.o.o. za 2020. godinu
 • Usvojena su izvješća revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća društva Pekom d.o.o. za 2020. godinu
 • Usvojena je Odluka o davanju razrješnice Upravi društva Pekom d.o.o za 2020. godinu

DANA 30. LIPNJA 2021. GODINE TELEFONSKIM USUGLAŠAVANJEM BEZ ODRŽAVANJA SJEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM d.o.o.

 • Donijeta je odluka o imenovanju PREDSJEDNIKA Skupštine društva Krakom, d.o.o. i Pekom, d.o.o.

DANA 11. LIPNJA 2021. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM d.o.o.

 • Donijeta je odluka o imenovanju člana uprave – direktora društva Krakom, d.o.o. i Odluka o usvajanju Ugovora o radu Uprave – direktora;
 • Donijeta je odluka o imenovanju člana uprave – direktora društva Pekom, d.o.o..

DANA 15. TRAVNJA 2021. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM d.o.o.

 • Direktoru društva Krakom d.o.o. je dana suglasnost za potpisivanje dodataka ugovorima sa poslovnom bankom u svrhu definiranja prestanka sudužništva Gradske plinare Krapina d.o.o. po svim plasmanima te o prolongiranju dozvoljenog prekoračenja po poslovnom računu društva s odobrenjem davanja jamstava društvima Krakom-Grupe;
 • Na znanje je primljena informacija o donošenju odluke o davanju suglasnosti Upravi društva Pekom d.o.o. za sklapanje dodataka Ugovorima s poslovnom bankom;
 • Na znanje je primljeno izvješće Uprave društva o poduzetim aktivnostima bitnim za likvidnost društava Krakom-Grupe;
 • Donijeta je odluka o davanju suglasnosti za prodaju dijela nekretnine;
 • Donijeta je odluka o izmjeni ugovora o radu direktora i sklapanju Aneksa Ugovoru.

DANA 26. VELJAČE 2021. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM d.o.o.

 • Donijeta je Odluka o usvajanju Poslovnog i financijskog plana društva Krakom d.o.o. za 2021.-tu godinu;
 • Na znanje su primljene informacije Uprave Društva o tijeku radnji vezanih uz kupoprodaju i prijenos poslovnih udjela društva Krakom d.o.o. u kapitalu društva Gradska plinara Krapina d.o.o. te o poduzetim aktivnostima radi osiguranja stabilnosti poslovanja nakon izvršnosti pravomoćne sudske presude.

DANA 31. PROSINCA 2020. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM d.o.o.

 • Usvojena je i donijeta Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o kupoprodaji poslovnih udjela u kapitalu društva Gradska plinara Krapina d.o.o. i Ugovora o prijenosu poslovnih odjela u kapitalu društva Gradska plinara Krapina d.o.o.

DANA 08. PROSINCA 2020. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM d.o.o.

 • Na znanje je primljena Informacija Uprave društva o provedenom postupku pronalaska strateškog partnera prodajom udjela društva Krakom d.o.o. u kapitalu društva Gradska plinara Krapina d.o.o. te Upravi dana zaduženja za nastavak aktivnosti;
 • Usvojenim zaključkom na znanje je primljeno izvješće Uprave o poduzetim poslovima bitnim za likvidnost društava.

DANA 29. LISTOPADA 2020. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM d.o.o.

 • Utvrđena su i prihvaćena konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Krakom d.o.o za poslovnu 2019. godinu;
 • Dana je suglasnost Upravi društva Krakom d.o.o. za sklapanje i potpisivanje Aneksa Ugovoru o prijenosu gospodarske cjeline iz društva Krakom d.o.o. u društvo Gradska plinara Krapina d.o.o.;
 • Dato je ovlaštenje direktoru društva Krakom d.o.o. za davanje suglasnosti Gradskoj plinari Krapina d.o.o. za sklapanje i potpisivanje Aneksa Ugovoru o prijenosu gospodarske cjeline iz društva Krakom d.o.o. u društvo Gradska plinara Krapina d.o.o.

DANA 28. KOLOVOZA 2020. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM d.o.o.

 • Usvojena je Odluka o imenovanju predsjednika Skupštine Krakom d.o.o. Krapina.
 • Usvojena je Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih Izvješća društva Krakom d.o.o. Krapina za 2019. godinu;
 • Usvojena su godišnja financijska izvješća i upotreba dobiti društva Krakom d.o.o. za 2019. godinu
 • Usvojena su izvješća revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća društva Krakom d.o.o. za 2019. godinu
 • Usvojena je Odluka o davanju razrješnice Upravi društva Krakom d.o.o za 2019. godinu;
 • Primljena su na znanje izvješća o :
  • a) Usvajanju financijskih izvješća i upotrebi dobiti društva Pekom d.o.o. Krapina za 2019. godinu
  • b) usvajanju izvješća revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća Pekom d.o.o. za 2019. godinu i
  • c) davanju razrješnice-odobrenja za rad upravi Pekom-a d.o.o. za vođenje poslova Društva u 2019. godini;
 • Primljena su na znanje izvješća o :
  • d) Usvajanju financijskih izvješća i upotrebi dobiti društva GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. za 2019. godinu
  • e) usvajanju izvješća revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća Gradska plinara Krapina d.o.o. za 2019. godinu i
  • f) davanju razrješnice-odobrenja za rad upravi Gradske plinare Krapina d.o.o. za vođenje poslova Društva u 2019. godini;
 • Usvojena Odluka o imenovanju revizora Društva Krakom d.o.o. Krapina za 2020. godinu;
 • Primljena na znanje informacija o imenovanju revizora Društava Pekom d.o.o. i Gradska plinara Krapina d.o.o. za 2020. godinu;
 • Na znanje su primljene informacije Uprave Društva o aktualnostima vezano uz održivo gospodarenje otpadom.

DANA 21. TRAVNJA 2020. GODINE SUGLASNOŠĆU ZA DONOŠENJE ODLUKA BEZ ODRŽAVANJA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM d.o.o.

 • Direktoru društva Krakom d.o.o. data je suglasnost za potpisivanje ugovora o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu društva i odobreno davanje jamstava društvima Krakom-Grupe.

DANA 18. OŽUJKA 2020. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM d.o.o.

 • Donijeta je Odluka o usvajanju Poslovnog i financijskog plana društva Krakom d.o.o. za 2020.-tu godinu;
 • Na znanje su primljene informacije Uprave Društva o aktualnostima u djelatnosti održivog gospodarenja otpadom s akcentom na poduzimanje radnji radi stvaranja uvjeta za nastavak radova na sanaciji odlagališta neopasnog otpada Gorjak.

DANA 15. LISTOPADA 2019. GODINE ODRŽAN JE NAJAVLJENI NASTAVAK SJEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM d.o.o.

 • Prihvaćena je usuglašena kalkulacija cijene po toni za preuzimanje i deponiranje MKO od društva Komunalno-Zabok d.o.o.;
 • Dana je suglasnost na prijedlog Ugovora o preuzimanju MKO na odlagalište „Gorjak“ vezano na usuglašenu cijenu i na sklapanje ugovora na određeno vrijeme do popunjenja kapaciteta odnosno do otvaranja regionalnog centra „Piškornica“ a sve sukladno Odluci o dinamici i redoslijedu zatvaranja odlagališta u RH;
 • Donijeta je odluka o osnivanju prava građenja kojom društvo Krakom d.o.o. osniva pravo građenja na nekretnini odlagališta otpada „Gorjak“ u korist Grada Krapine u radi sanacije odlagališta Gorjak“ u cilju ostvarivanja prava na financijska sredstva Ministarstva zaštite okoliša i energetske učinkovitosti i energetike i/ili Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

DANA 25. RUJNA 2019. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM d.o.o.

 • Utvrđena su i prihvaćena konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Krakom d.o.o za poslovnu 2018. godinu;
 • Usvojena Odluka o imenovanju revizora Društva Krakom d.o.o. Krapina za 2019. godinu;
 • Primljena na znanje informacija o imenovanju revizora Društava Pekom d.o.o. i Gradska plinara Krapina d.o.o. za 2019. godinu;
 • Odgođena je rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti direktoru društva Krakom d.o.o. za potpis ugovora o prijenosu prava građenja uz obvezu provedbe dobivenih zaduženja te najavu nastavka rasprave na sjednici koja će se usmeno zakazati.

DANA 05. RUJNA 2019. GODINE ODRŽAN JE NASTAVAK IZVANREDNE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM d.o.o.

 • Donijeta je Odluka o prihvaćanju analize cijene sa ukalkuliranim troškovima za preuzimanje miješanog komunalnog otpada preusmjerenog sa zatvorenih odlagališta neopasnog otpada „Gubaševo“ (Grad Zabok) i „Lesičak“ (Općina Bedekovčina) na odlagalište neopasnog otpada „Gorjak“ te je dana suglasnost na prijedlog Ugovora o preuzimanju MKO od društva Komunalno- Zabok d.o.o.;
 • Predloženo je jedinici lokalne samouprave na čije područje se dovozi miješani komunalni otpad da regulira međusobne odnose sa jedinicama lokalne samouprave sa čijih se područja otpad dovozi.

DANA 29. KOLOVOZA 2019. GODINE ODRŽANA JE IZVANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM d.o.o.

 • Donijeta je Odluka da će društvo Krakom d.o.o. Krapina preuzimati miješani komunalni otpad preusmjeren sa zatvorenih odlagališta neopasnog otpada „Gubaševo“ (Grad Zabok) i „Lesičak“ (Općina Bedekovčina) na odlagalište neopasnog otpada „Gorjak“ počevši od dana sklapanja ugovora zaključno do 31.12.2019. godine;
 • Uprava društva zadužena je za pripremu nacrta ugovora i kalkulacije za cijenu preuzimanja otpada te isto Skupštini predložiti na usvajanje;

DANA 19. LIPNJA 2019. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM d.o.o.

 • Utvrđuju se godišnja financijska Izvješća društva Krakom d.o.o. Krapina za 2018. godinu;
 • Usvojena su godišnja financijska izvješća i upotreba dobiti društva Krakom d.o.o. za 2018. godinu
 • Usvojena su izvješća revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća društva Krakom d.o.o. za 2018. godinu
 • Usvojena je Odluka o davanju razrješnice Upravi društva Krakom d.o.o za 2018. godinu;
 • Primljena su na znanje izvješća o :

a) Usvajanju financijskih izvješća i upotrebi dobiti društva Pekom d.o.o. Krapina za 2018. godinu
b) usvajanju izvješća revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća Pekom d.o.o. za 2018. godinu i
c) davanju razrješnice-odobrenja za rad upravi Pekom-a d.o.o. za vođenje poslova Društva u 2018. godini;

 • Primljena su na znanje izvješća o :

d) Usvajanju financijskih izvješća i upotrebi dobiti društva GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. za 2018. godinu
e) usvajanju izvješća revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća Gradska plinara Krapina d.o.o. za 2018. godinu i
f) davanju razrješnice-odobrenja za rad upravi Gradske plinare Krapina d.o.o. za vođenje poslova Društva u 2018. godini;

 • Donijeta je odluka o davanju suglasnosti direktoru društva Krakom d.o.o. za potpis ugovora o produljenju korištenja dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu društva;
 • Primljena je na znanje informacija o problematici i aktualnostima vezano uz sanaciju odlagališta neopasnog otpada Gorjak;
 • Usvojena Odluka o imenovanju predsjednika Skupštine Krakom d.o.o. Krapina.

DANA 25. RUJNA 2018. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM D.O.O. NA SKUPŠTINI SU DONIJETI SLIJEDEĆI ZAKLJUČCI:

 • Utvrđuju se i prihvaćaju konsolidirana financijska izvješća Grupe Krakom d.o.o za poslovnu 2017. godinu;
 • Usvojena Odluka o imenovanju revizora Društva Krakom d.o.o. Krapina za 2018. godinu;
 • Primljena na znanje informacija o imenovanju revizora Društava Pekom d.o.o. i Gradska plinara Krapina d.o.o. za 2018. godinu;
 • Primljena na znanje potreba dopune djelatnosti društva Krakom d.o.o. (Odluka o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora Krakom d.o.o)

DANA 02. KOLOVOZA 2018. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM D.O.O. NA SKUPŠTINI SU DONIJETI SLIJEDEĆI ZAKLJUČCI:

 • Društvu KRAKOM d.o.o. Krapina odobren je prijenos osnivačkog uloga u ustanovi Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina, na stjecatelja Grad Krapina te Upravi društva Krakom d.o.o. dano ovlaštenje za potpis ugovora o prijenosu osnivačkog uloga
 • Donijeta je odluka o davanju suglasnosti Upravi društva za davanje odobrenja društvu Pekom d.o.o. za prijenos osnivačkog uloga u ustanovi Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina na stjecatelja Grad Krapina kao i ovlaštenja za potpis ugovora o prijenosu osnivačkog uloga

DANA 14. LIPNJA 2018. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM D.O.O. NA SKUPŠTINI SU DONIJETI SLIJEDEĆI ZAKLJUČCI:

 • Utvrđuju se godišnja financijska Izvješća društva Krakom d.o.o. Krapina za 2017. godinu;
 • Usvojena su godišnja financijska izvješća i upotreba dobiti društva Krakom d.o.o. za 2017. godinu
 • Usvojena su izvješća revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća društva Krakom d.o.o. za 2017. godinu
 • Usvojena je Odluka o davanju razrješnice Upravi društva Krakom d.o.o za 2017. godinu;
 • Primljena su na znanje izvješća o :
  • usvajanju financijskih izvješća i upotrebi dobiti društva Pekom d.o.o. Krapina za 2017. godinu
  • usvajanju izvješća revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća Pekom d.o.o. za 2017. godinu i
  • davanju razrješnice-odobrenja za rad upravi Pekom-a d.o.o. za vođenje poslova Društva u 2017. godini;
 • Primljena su na znanje izvješća o :
  • usvajanju financijskih izvješća i upotrebi dobiti društva GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. za 2017. godinu
  • usvajanju izvješća revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća Gradska plinara Krapina d.o.o. za 2017. godinu i
  • davanju razrješnice-odobrenja za rad upravi Gradske plinare Krapina d.o.o. za vođenje poslova Društva u 2017. godini;
 • Primljena su na znanje izvješća o :
  • usvajanju financijskih izvješća i upotrebi dobiti društva KRAKOM – GRADNJA d.o.o. za 2017. godinu
  • usvajanju izvješća revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća Krakom – gradnja d.o.o. za 2017. godinu i
  • davanju razrješnice-odobrenja za rad upravi Krakom – gradnja d.o.o. za vođenje poslova Društva u 2017. godini;
 • Primljeno je na znanje Izvješće o usvajanju financijskih izvješća Krakom–gradnje d.o.o. za razdoblje 01.01. do 19.03.2018. godine;
 • Primljena je na znanje informacija o aktualnostima iz područja djelatnosti gospodarenja otpadom;
 • Usvojena Odluka o imenovanju predsjednika Skupštine Krakom d.o.o. Krapina.

DANA 21. PROSINCA 2017. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM D.O.O. NA SKUPŠTINI SU DONIJETI SLIJEDEĆI ZAKLJUČCI:

 • Usvojena Odluka o pripajanju društva KRAKOM – GRADNJA d.o.o., društvu KRAKOM d.o.o.;
 • Usvojen nacrt Ugovora o pripajanju društva KRAKOM – GRADNJA d.o.o, kao pripojenog društva, društvu KRAKOM d.o.o., kao društvo preuzimatelj, koji su usuglasile uprave pripojenog društva i društva preuzimatelja;

DANA 28. RUJNA 2017. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM D.O.O. NA SKUPŠTINI SU DONIJETI SLIJEDEĆI ZAKLJUČCI:

 • Utvrđuju se i prihvaćaju konsolidirana financijska izvješća Grupe Krakom d.o.o za poslovnu 2016. godinu;
 • Usvojena Odluka o imenovanju revizora Društva Krakom d.o.o. Krapina za 2017. godinu;
 • Primljena je na znanje informacija o imenovanju revizora Društava Pekom d.o.o. i Gradska plinara Krapina d.o.o. za 2017. godinu.

DANA 28. LIPNJA 2017. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM D.O.O. NA SKUPŠTINI SU DONIJETI SLIJEDEĆI ZAKLJUČCI:

 • Usvojena Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Skupštine;
 • Utvrđena su i usvojena godišnja financijska izvješća i upotrebi dobiti društva Krakom d.o.o. za 2016. godinu;
 • Usvaja se Izvješće revizora o provedenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća društva Krakom d.o.o za 2016. godinu;
 • Usvojena Odluka o davanju razrješnice Upravi društva Krakom d.o.o za 2016. godinu;
 • Primljena su na znanje izvješća o:
  • usvajanju financijskih izvješća i upotrebi dobiti društva PEKOM d.o.o. Krapina za 2016. godinu
  • usvajanju izvješća revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća društva Pekom o.o. Krapina za 2016. godinu
  • davanju razrješnice – odobrenja za rad upravi Pekom-a d.o.o. za vođenje poslova Društva u 2016. godini;
 • Primljena su na znanje izvješća o :
  • usvajanju financijskih izvješća i upotrebi dobiti društva GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. za 2016. godinu
  • usvajanju izvješća revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća društva Gradska plinara Krapina d.o.o. za 2016. godinu
  • davanju razrješnice – odobrenja za rad upravi Gradske plinare Krapina d.o.o. za vođenje poslova Društva u 2016. godini;
 • Primljena su na znanje izvješća o:
  • usvajanju financijskih izvješća i upotrebi dobiti društva KRAKOM – GRADNJA d.o.o. za 2016. godinu
  • usvajanju izvješća revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća društva Krakom – gradnja o.o. za 2016. godinu
  • davanju razrješnice – odobrenja za rad upravi društva Krakom – gradnja d.o.o. za vođenje poslova Društva u 2016. godini;
 • Usvaja se Odluka o imenovanju Predsjednika Skupštine.

DANA 02. LIPNJA 2017. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM D.O.O. NA SKUPŠTINI SU DONIJETI SLIJEDEĆI ZAKLJUČCI:

 • Usvaja se Odluka o imenovanju člana uprave – direktora te sklopljen Ugovor o radu s članom uprave – direktorom društva Krakom d.o.o..

DANA 07. TRAVNJA 2017. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM D.O.O. NA SKUPŠTINI SU DONIJETI SLIJEDEĆI ZAKLJUČCI:

 • Primljeno je na znanje izvješće o tijeku projekta sanacije odlagališta neopasnog otpada Gorjak s prijedlogom mjera za nastavak rada;
 • Primljeno je na znanje izvješće o radu reciklažnog dvorišta od početka rada do 04.04.2017. godine;
 • Primljeno je na znanje izvješće Uprave Pekom-a d.o.o. o problemima u poslovanju Agrokora i utjecaju istih na tvrtku Pekom d.o.o.

DANA 03. VELJAČE 2017. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM D.O.O. NA SKUPŠTINI SU DONIJETE SLIJEDEĆE ODLUKE:

 • Usvaja se Poslovni i financijski Plan društva KRAKOM, d.o.o. za 2017. godinu
Skip to content