Sjednice skupštine

DANA 25. RUJNA 2018. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM D.O.O. NA SKUPŠTINI SU DONIJETI SLIJEDEĆI ZAKLJUČCI:

 • Utvrđuju se i prihvaćaju konsolidirana financijska izvješća Grupe Krakom d.o.o za poslovnu 2017. godinu;
 • Usvojena Odluka o imenovanju revizora Društva Krakom d.o.o. Krapina za 2018. godinu;
 • Primljena na znanje informacija o imenovanju revizora Društava Pekom d.o.o. i Gradska plinara Krapina d.o.o. za 2018. godinu;
 • Primljena na znanje potreba dopune djelatnosti društva Krakom d.o.o. (Odluka o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora Krakom d.o.o)

DANA 02. KOLOVOZA 2018. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM D.O.O. NA SKUPŠTINI SU DONIJETI SLIJEDEĆI ZAKLJUČCI:

 • Društvu KRAKOM d.o.o. Krapina odobren je prijenos osnivačkog uloga u ustanovi Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina, na stjecatelja Grad Krapina te Upravi društva Krakom d.o.o. dano ovlaštenje za potpis ugovora o prijenosu osnivačkog uloga
 • Donijeta je odluka o davanju suglasnosti Upravi društva za davanje odobrenja društvu Pekom d.o.o. za prijenos osnivačkog uloga u ustanovi Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina na stjecatelja Grad Krapina kao i ovlaštenja za potpis ugovora o prijenosu osnivačkog uloga

DANA 14. LIPNJA 2018. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM D.O.O. NA SKUPŠTINI SU DONIJETI SLIJEDEĆI ZAKLJUČCI:

 • Utvrđuju se godišnja financijska Izvješća društva Krakom d.o.o. Krapina za 2017. godinu;
 • Usvojena su godišnja financijska izvješća i upotreba dobiti društva Krakom d.o.o. za 2017. godinu
 • Usvojena su izvješća revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća društva Krakom d.o.o. za 2017. godinu
 • Usvojena je Odluka o davanju razrješnice Upravi društva Krakom d.o.o za 2017. godinu;
 • Primljena su na znanje izvješća o :
  • usvajanju financijskih izvješća i upotrebi dobiti društva Pekom d.o.o. Krapina za 2017. godinu
  • usvajanju izvješća revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća Pekom d.o.o. za 2017. godinu i
  • davanju razrješnice-odobrenja za rad upravi Pekom-a d.o.o. za vođenje poslova Društva u 2017. godini;
 • Primljena su na znanje izvješća o :
  • usvajanju financijskih izvješća i upotrebi dobiti društva GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. za 2017. godinu
  • usvajanju izvješća revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća Gradska plinara Krapina d.o.o. za 2017. godinu i
  • davanju razrješnice-odobrenja za rad upravi Gradske plinare Krapina d.o.o. za vođenje poslova Društva u 2017. godini;
 • Primljena su na znanje izvješća o :
  • usvajanju financijskih izvješća i upotrebi dobiti društva KRAKOM – GRADNJA d.o.o. za 2017. godinu
  • usvajanju izvješća revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća Krakom – gradnja d.o.o. za 2017. godinu i
  • davanju razrješnice-odobrenja za rad upravi Krakom – gradnja d.o.o. za vođenje poslova Društva u 2017. godini;
 • Primljeno je na znanje Izvješće o usvajanju financijskih izvješća Krakom–gradnje d.o.o. za razdoblje 01.01. do 19.03.2018. godine;
 • Primljena je na znanje informacija o aktualnostima iz područja djelatnosti gospodarenja otpadom;
 • Usvojena Odluka o imenovanju predsjednika Skupštine Krakom d.o.o. Krapina.

DANA 21. PROSINCA 2017. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM D.O.O. NA SKUPŠTINI SU DONIJETI SLIJEDEĆI ZAKLJUČCI:

 • Usvojena Odluka o pripajanju društva KRAKOM – GRADNJA d.o.o., društvu KRAKOM d.o.o.;
 • Usvojen nacrt Ugovora o pripajanju društva KRAKOM – GRADNJA d.o.o, kao pripojenog društva, društvu KRAKOM d.o.o., kao društvo preuzimatelj, koji su usuglasile uprave pripojenog društva i društva preuzimatelja;

DANA 28. RUJNA 2017. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM D.O.O. NA SKUPŠTINI SU DONIJETI SLIJEDEĆI ZAKLJUČCI:

 • Utvrđuju se i prihvaćaju konsolidirana financijska izvješća Grupe Krakom d.o.o za poslovnu 2016. godinu;
 • Usvojena Odluka o imenovanju revizora Društva Krakom d.o.o. Krapina za 2017. godinu;
 • Primljena je na znanje informacija o imenovanju revizora Društava Pekom d.o.o. i Gradska plinara Krapina d.o.o. za 2017. godinu.

DANA 28. LIPNJA 2017. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM D.O.O. NA SKUPŠTINI SU DONIJETI SLIJEDEĆI ZAKLJUČCI:

 • Usvojena Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Skupštine;
 • Utvrđena su i usvojena godišnja financijska izvješća i upotrebi dobiti društva Krakom d.o.o. za 2016. godinu;
 • Usvaja se Izvješće revizora o provedenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća društva Krakom d.o.o za 2016. godinu;
 • Usvojena Odluka o davanju razrješnice Upravi društva Krakom d.o.o za 2016. godinu;
 • Primljena su na znanje izvješća o:
  • usvajanju financijskih izvješća i upotrebi dobiti društva PEKOM d.o.o. Krapina za 2016. godinu
  • usvajanju izvješća revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća društva Pekom o.o. Krapina za 2016. godinu
  • davanju razrješnice – odobrenja za rad upravi Pekom-a d.o.o. za vođenje poslova Društva u 2016. godini;
 • Primljena su na znanje izvješća o :
  • usvajanju financijskih izvješća i upotrebi dobiti društva GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. za 2016. godinu
  • usvajanju izvješća revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća društva Gradska plinara Krapina d.o.o. za 2016. godinu
  • davanju razrješnice – odobrenja za rad upravi Gradske plinare Krapina d.o.o. za vođenje poslova Društva u 2016. godini;
 • Primljena su na znanje izvješća o:
  • usvajanju financijskih izvješća i upotrebi dobiti društva KRAKOM – GRADNJA d.o.o. za 2016. godinu
  • usvajanju izvješća revizora o provedenoj reviziji financijskih izvješća društva Krakom – gradnja o.o. za 2016. godinu
  • davanju razrješnice – odobrenja za rad upravi društva Krakom – gradnja d.o.o. za vođenje poslova Društva u 2016. godini;
 • Usvaja se Odluka o imenovanju Predsjednika Skupštine.

DANA 02. LIPNJA 2017. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM D.O.O. NA SKUPŠTINI SU DONIJETI SLIJEDEĆI ZAKLJUČCI:

 • Usvaja se Odluka o imenovanju člana uprave – direktora te sklopljen Ugovor o radu s članom uprave – direktorom društva Krakom d.o.o..

DANA 07. TRAVNJA 2017. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM D.O.O. NA SKUPŠTINI SU DONIJETI SLIJEDEĆI ZAKLJUČCI:

 • Primljeno je na znanje izvješće o tijeku projekta sanacije odlagališta neopasnog otpada Gorjak s prijedlogom mjera za nastavak rada;
 • Primljeno je na znanje izvješće o radu reciklažnog dvorišta od početka rada do 04.04.2017. godine;
 • Primljeno je na znanje izvješće Uprave Pekom-a d.o.o. o problemima u poslovanju Agrokora i utjecaju istih na tvrtku Pekom d.o.o.

DANA 03. VELJAČE 2017. GODINE ODRŽANA JE SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA KRAKOM D.O.O. NA SKUPŠTINI SU DONIJETE SLIJEDEĆE ODLUKE:

 • Usvaja se Poslovni i financijski Plan društva KRAKOM, d.o.o. za 2017. godinu