PODJELA ŽUTNIH SPREMNIKA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC

Obavještavaju se cijenjeni korisnici javne usluge odvoza komunalnog otpada s područja općine Đurmanec da će djelatnici komunalnog društva KRAKOM d.o.o. od 22. studenog 2021. godine započeti podjelu žutih spremnika za sakupljanje korisnog plastičnog otpada. Spremnici će se dijeliti dopremom na kućne adrese odnosno na lokaciju korisnika usluge.

Podjela spremnika dostavom na lokaciju korisnika usluga provoditi će se do kraja 2021. godine. Nakon toga objavit ćemo način preuzimanja spremnika za one korisnike usluga kojima spremnici nisu podijeljeni na kućnoj adresi.

Žute spremnike građani preuzimaju besplatno. Isti su nabavljeni u sklopu provedbe Javnog poziva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u udjelu od 85%. Ostatak financijskih sredstava za nabavu spremnika osigurala je Općina Đurmanec.

Napominjemo da će davatelj javne usluge voditi evidenciju dodijeljenih žutih spremnika, a evidentirat će se istom identifikacijskom oznakom korisnika koja Vam je dodijeljena prilikom čipiranja zelenih spremnika (broj sa 6 znamenki otisnut na srebrnoj naljepnici).

Preuzimanje i odvoz sortiranog plastičnog otpada u žutim spremnicima počinje od 02. siječnja 2022. godine. U novom rasporedu odvoza komunalnog otpada za 2022. godinu uz zeleni i plavi spremnik uključit će se preuzimanje i žutog spremnika. Kalendar odvoza komunalnog otpada za 2022. godinu objavit će se na web stranici Općine Đurmanec i društva Krakom, d.o.o., a moći se  preuzeti i na blagajni društva.

Napominjemo da će se nakon uvođenja korištenja žutih spremnika komunalni otpad razvrstavati na sljedeći način:

U zeleni spremnik odlažu se:

 • onečišćene vrećice za pakiranje hrane
 • onečišćeni papir i folija za omatanje hrane
 • onečišćeni papirnati ubrusi i maramice  
 • spužve, vata, vrećice iz usisivača, otpad od metenja, opušci
 • higijenski ulošci, pelene za djecu i odrasle
 • naljepnice, tapete
 • britvice za brijanje
 • higijenski papiri, vlažne maramice
 • ambalaža neprikladna za reciklažu (npr. višeslojna od plastike i aluminija, ambalaža za lijekove)

U plavi spremnik odlažu se:

 • novine, časopisi, revije, prospekti
 • knjige, bilježnice
 • kalendari, katalozi
 • čiste papirnate vrećice
 • sitna kartonska ambalaža
 • ostali papirnati proizvodi
 • isprani tetrapak

U žuti spremnik odlažu se:

 • isprane plastične boce mlijeka, sokova, vode
 • isprane plastične boce ulja i octa
 • isprana ambalaža tekućih sapuna i šampona
 • čiste plastične vrećice i folije
Skip to content