JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU CJENIKA USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Temeljem članka 77. stavak 3. Zakona o gospodarenju otpadom (NN br. 84/21) davatelji javne usluge prikupljanja komunalnog otpada dužni su provesti prethodno javno savjetovanje o prijedlogu cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada sa obrazloženjem načina određivanja cijena obvezne minimalne javne usluge.

U skladu s tim, KRAKOM d.o.o. provodi javno savjetovanje o prijedlogu novih cijena usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Krapine i Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj, u trajanju od 30 dana, od 07.06. do 07.07.2022. godine. Pozivamo Vas da u navedenom razdoblju dostavite svoje prijedloge i mišljenja na e-mail adresu: krakom@krakom.hr . Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i Obrazloženje načina određivanja cijena obvezne minimalne javne usluge dostupni su na sljedećim poveznicama:

Prijedlog Cjenika

Obrazloženje

Skip to content