Dan planete Zemlje 2022.

ČUVAJMO OKOLIŠ ZAJEDNO

22.travnja obilježava se 52. svjetski Dan planete Zemlje 2022. godine!

Poznate su nam namjere i ciljevi obilježavanja Dana planete Zemlje, svake godine ponovno se ukazuje na probleme ekosistema i rastućeg zagađenja naseljenih mjesta, zagađenja slatkih voda i mora, zraka, prirodnog okoliša…

Svjedoci smo našeg narušenog odnosa s prirodom i narušene bioraznolikosti zbog prevelikog korištenja resursa planete uz istovremeno golemo globalno ekološko zagađenje!

Aktualiziranim problemom zaštite okoliša provedbom smjernica EU projekata o održivom gospodarenju otpadom bave se sve strukture društva. Provode se strateški ciljevi Plana gospodarenja otpadom, iznalaze se mogućnosti za investicijska ulaganja u postrojenja za održivo gospodarenje otpadom. Radi se na realizaciji zacrtanih ciljeva za smanjenje otpada koji se odlaže u prirodu savjesnim odvajanjem, sortiranjem, ponovnom uporabom i ekološkim postupanjem s otpadom.

Te ciljeve kontinuirano prate i naše jedinice lokalne samouprave doprinoseći očuvanju okoliša svojim aktivnostima i financijskim ulaganjima u resurse za održivo gospodarenje otpadom. Građanima su na raspolaganje stavljeni eko-otoci na javnim površinama, reciklažno dvorište smješteno u gospodarskoj zoni u Krapini u Bobovju 52 F, namijenjeno selektivnom prihvatu svih vrsta neopasnog i opasnog otpada nastalog u kućanstvima. Odvajanje otpada omogućeno je i na kućnom pragu podjelom zelenih, plavih i žutih spremnika u cilju smanjenja količina otpada koje se odlažu na odlagališta otpada.

Korisnicima javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za kućanstva s područja Grada Krapine sada je omogućeno i ostvarivanje prava na preuzimanje kompostera bez naknade, za kućno kompostiranje biorazgradivog otpada za obiteljske i višestambene zgrade. Kompostiranje je najstariji i najprirodniji način recikliranja otpada i proces prirodne razgradnje biootpada u koristan kompost. Kompostiranjem  ‘ulažemo’ u okoliš na kućnom pragu i to na održiv ekološki način!

Društvo Krakom, d.o.o. provodi globalne i lokalne ciljeve održivog gospodarenja otpadom nizom aktivnosti kojima se korisnike usluga nastoji potaknuti na promjenu odnosa prema prirodi.  Edukativnim smjernicama o selektivnom odvajanju svih vrsta reciklabilnog otpada i  održivim  načinima postupanja s otpadom djelujemo na zajednicu i na korisnike usluga. Udruženi  možemo promijeniti negativan utjecaj na prirodu na niz načina na koje djelujemo na očuvanje okoliša.

Jedan od tih načina je i postupna digitalizacija poslovanja koje uvodimo u svim sferama registriranih djelatnosti. U sferi zbrinjavanja otpada u primjeni je digitalno očitanje preuzimanja kućnog otpada pa do završne faze dostave računa i naplate izvršene usluge. Ovo je dio aktivnosti  kojima se ulaže i investira u promjene u poslovanju radi očuvanja okoliša.

Uloženi napori prepoznati su i nagrađeni dodjelom zelenog certifikata zbog uspješne implementacije digitaliziranih procesa u poslovanju, pozitivnog utjecaja na okoliš i društveno odgovornog rada kojim se unaprjeđuje život zaposlenika i zajednice u cjelini!

Dan planete Zemlje prilika je da preispitamo sebe i naš odnos prema ‘zelenoj klimatskoj pismenosti’ te promjenom loših navika ujedinjeni zajedničkim ciljem djelujemo u borbi protiv onečišćenja okoliša i održivog razvoja naše Planete.

Pravilnim razvrstavanjem otpada činimo promjene! – ČUVAJMO naš OKOLIŠ

Skip to content