REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2021. GODINU

Sukladno odredbama članka 275. Zakona o trgovačkim društvima samostalnog revizora ili revizorsko društvo bira i imenuje skupština društva koje je obveznik revizije i to najkasnije do 30. rujna godine za koju se revizija financijskih izvještaja obavlja.

Reviziju financijskih izvještaja može obavljati samostalni revizor ili revizorsko društvo ako zadovoljava sve uvjete propisane Zakonom o reviziji.

Društvo Krakom d.o.o. nabavlja usluge revizije financijskih izvještaja za 2021. godinu.

Potrebne informacije za dostavu ponude nalaze se u Zahtjevu za dostavu ponuda.

Skip to content