Obavijest o provedbi akcije odvoza glomaznog otpada od kućanstava na području Grada Krapine

Obavještavamo korisnike usluge odvoza kućnog komunalnog otpada s područja Grada Krapine da je u tijeku akcija odvoza glomaznog otpada iz kućanstava postavljanjem kontejnera po svim gradskim naseljima.
Akcija odvoza glomaznog otpada provodi se postavljanjem kontejnera na lokacije po rasporedu na dostupnim i unaprijed predviđenim lokacijama, organizirano traje od početka svibnja a provoditi će se sve do rujna po utvrđenom redoslijedu.
Raspored odvoza glomaznog otpada dostupan je svim korisnicima javne usluge na blagajni društva Krakom d.o.o. u Krapini, Gajeva 20, a objavljen je i na službenoj web stranici društva link, kao i na stranici Grada Krapine.
Podsjećamo građane da je na svakoj lokaciji kontejner postavljen dva dana a trećeg dana ujutro se odvozi i postavlja na novu lokaciju. Glomazni otpad građani mogu tijekom cijele godine besplatno odlagati i na reciklažnom dvorištu u poduzetničkoj zoni u naselju Bobovje u Krapini. Odgovornim ponašanjem sa otpadom čuvamo prirodu za buduće naraštaje!

Skip to content