Obračun javne usluge prikupljanja komunalnog otpada pravnim subjektima koji su odlukom stožera privremeno obustavili poslovanje

U cilju ublažavanja posljedica provođenja odluke Stožera civilne zaštite RH o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Krakom d.o.o. Krapina je ishodio suglasnost na izmjenu cjenika javne usluge prema kojem će se pravnim osobama, obrtima i ostalim djelatnostima  koje su privremeno prestale s radom obračunati umanjena cijena obvezne minimalne javnu usluge u iznosu od 1,00 kune s primjenom od 01.travnja 2020. godine.

Za ostvarivanje navedenog prava potrebno je podnijeti pismeni zahtjev na e-mail krakom@krakom.hr  u kojem se navodi poslovni prostor i djelatnost koja se obavlja u poslovnom prostoru, nakon čega će se izvršiti provjera podataka iz službenih evidencija o preuzimanju otpada. Rok za podnošenje zahtjeva je 04.05.2020. godine.