‘Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada

Poštovani korisnici,

Sukladno članku 16. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17 i 84/19) komunalno društvo KRAKOM d.o.o. ovim putem objavljuje ‘Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada’.

Na našim internetskim stranicama pod rubrikom “Važno / raspored odvoza” nalazi se raspored odvoza miješanog komunalnog otpada (zeleni spremnici), reciklabilnog otpada (plavi spremnici) i glomaznog otpada za cijelo distributivno područje tijekom 2020. godine.

Sve ostale upute o korištenju javne usluge te usluga povezanih s javnom uslugom koje se odnose na odvojeno sakupljanje otpada putem reciklažnog dvorišta, spremnika na javnim površinama te kompostiranju dostavljene su u pismenom obliku svim korisnicima na kućne adrese  u sklopu projekta “Izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom  Grada Krapine te Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli” KK.06.3.1.07.0044  kojeg je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Korisnici koji nemaju mogućnost pristupa internetu mogu si preuzeti tiskane rasporede odvoza zelenih i plavih spremnika te glomaznog otpada na blagajni društva KRAKOM u Krapini, na adresi Gajeva 20.

Za sve ostale upite, informacije i podatke možete se osobno obratiti stručnim službama u našem sjedištu ili putem kontakt podataka službe za gospodarenje otpadom: tel: 382-707; 099 380 7082, e-mail: gospodarenje.otpadom@krakom.hr ili krakom@krakom.hr .

Skip to content