Obavijest o promjeni rasporeda odvoza otpada zbog blagdana Sveta tri kralja

KRAKOM d.o.o. Krapina obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza miješanog  komunalnog  otpada u zelenim posudama iz naselja Grada Krapine i Općine Đurmanec kojima se po redovnom rasporedu otpad odvozi ponedjeljkom, da će se zbog blagdana Sveta tri kralja  odvoziti dan kasnije, u utorak 07. siječnja 2020. godine.

Djelatnici i Uprava Krakom-a svim svojim korisnicima usluga zahvaljuju na aktivnom uključivanju u aktivnosti projekta održivog gospodarenja otpadom.

Svima žele obilje sreće, zdravlja i blagostanja u 2020-toj. godini.