Obavijest o početku primjene obračuna predane količine miješanog komunalnog otpada prema broju preuzimanja zelenog spremnika

Poštovani korisnici,

Kao što Vam je poznato, komunalno društvo Krakom, d.o.o. je nakon odrađenih zakonskih predradnji dana 01. rujna 2018. godine pristupilo naplati korištenja javne usluge odvoza otpada po novom cjeniku koji je usklađen sa zakonskim odredbama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika za miješani komunalni otpad dosad nije obračunavana jer nisu bili zadovoljeni tehnički uvjeti za očitavanje preuzimanja spremnika na lokaciji korisnika. Naime, Uredbom o gospodarenju otpadom  propisano je da spremnik za komunalni otpad kod korisnika usluge mora imati oznaku koja sadrži naziv davatelja javne usluge ili naziv davatelja usluge povezane s javnom uslugom i oznaku koja je u Evidenciji pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu.

Kako bi zadovoljili propisane navedene odredbe i prema njima mogli postupati, komunalno društvo KRAKOM d.o.o. je krajem 2018. godine pristupilo  ugradnji čipova i postavljanju naljepnica na zelene spremnike za otpad (spremnici za miješani komunalni otpad) na svojem distributivnom području. Ugradnja čipova i označavanje spremnika završava u kolovozu 2019.

Stoga društvo Krakom, d.o.o. obavještava cijenjene korisnike javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada s područja Grada Krapine, Općine Đurmanec, Općine Jesenje, Općine Petrovsko i Općine Radoboj da će od 1. rujna 2019. godine započeti s primjenom očitanja ugrađenih čipova prilikom preuzimanja otpada i naplatom jedinične cijene pražnjenja spremnika koja iznosi 0,02 kn/lit.

Naši djelatnici koji obavljaju posao skupljanja otpada nositi će narukvice s čitačima za očitanje čipa ugrađenih u Vaše spremnike, a svako preuzimanje spremnika evidentirati će se u sustavu i biti će obračunato u računu za odvoz otpada za uslugu izvršenu u rujnu 2019. godine.