Kante za zalijevanje na gradskom groblju

Ovih ste dana prilikom obilaska grobova Vaših pokojnika na gradskom groblju u Krapini mogli zamijetiti kante za zalijevanje koje su postavljene uz slavine javnih česmi za vodu  na starom i na novom dijelu groblja. 

Kante za zalijevanje, prikazane na priloženim fotografijama, namijenjene su za potrebe svih korisnika grobnih mjesta koji će ovih dana, a i ubuduće sadnicama cvijeća i ukrasnog bilja uređivati vječna počivališta svojih najmilijih. Vjerujemo da će ove kante za zalijevanje poslužiti i u mnogim prilikama tijekom ljetnih mjeseci. Pozivamo Vas da kante za zalijevanje nakon korištenja vratite natrag na mjesta za točenje vode kako bi bile dostupne svim korisnicima. 

Vaš Krakom