Distribucija letaka

Cijenjeni korisnici usluga,

Obavještavamo Vas da je u tijeku distribucija letaka s rasporedom odvoza komunalnog otpada za razdoblje siječanj – travanj 2019. godine, kao i sa svim informacijama o održivom gospodarenju otpadom za naše korisnike javne usluge odvoza otpada iz Grada Krapine te Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj.

Letak s informacijama stiže u Vaše poštanske sandučiće u narednim danima. Posebno ističemo da letak sadrži i raspored odvoza glomaznog otpada po Vašim naseljima.

Informativni letak kao i rasporedi odvoza glomaznog otpada dostupni su na linku

Skip to content