Prikupljanje božićnih drvaca

Djelatnici komunalnog društva KRAKOM d.o.o.  su u tjednu od 07. do 11. siječnja 2019. godine uspješno izvršili najavljeno organizirano prikupljanje božićnih drvaca na području Grada Krapine te Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj.

To je prva takva organizirana akcija na distributivnom području društva, a u cilju unaprjeđenja usluga u sektoru gospodarenja otpadom.

Drvca su deponirana na platou unutar reciklažnog dvorišta te će ih preuzeti tvrtka specijalizirana za izradu biomase.