Priopćenje korisnicima javne usluge povodom dostave uplatnica za odvoz otpada

Cijenjeni korisnici javne usluge odvoza komunalnog otpada s područja Grada Krapine, Općine Đurmanec, Općine Jesenje, Općine Petrovsko i Općine Radoboj zahvaljujemo Vam na aktivnom sudjelovanju u provedbi početne faze uspostave sustava održivog gospodarenja otpadom usklađenog s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i usvojenim Odlukama Vaših jedinica lokalne samouprave.

Nakon prikupljanja „Izjava“ te prilagodbe novom rasporedu odvoza komunalnog otpada čiji je prioritetni cilj smanjenje količina miješanog komunalnog otpada odloženog na odlagalište, u tijeku su aktivnosti na ugradnji čipova tj. označavanja zelenih spremnika za miješani komunalni otpad. Na taj način evidentirat će se tip, veličina i broj zelenih spremnika svakog pojedinog korisnika usluge sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada te elektronski povezati sa bazom podataka u našem sustavu.

Ovime Vas obavještavamo da će u narednim danima na adrese svih korisnika stići uplatnice za korištenje javne usluge odvoza otpada za naredno tromjesečno razdoblje.
Skrećemo Vam pozornost da do uspostave sustava elektronske evidencije odvoza otpada zaračunavamo samo cijenu obvezne minimalne javne usluge prema volumenu spremnika.

Usluga će se izvršavati u skladu s odredbama Odluke prema dostavljenom rasporedu. Pozivamo Vas na suradnju, ekološku osviještenost, razvrstavanje i odvojenu predaju iskoristivog komunalnog otpada. Veseli nas Vaša suradnja i zajednička briga o okolišu.