Cijenjeni korisnici usluga, Obavještavamo Vas da je u tijeku distribucija letaka s rasporedom odvoza komunalnog otpada za razdoblje siječanj – travanj 2019. godine, kao i sa svim informacijama o održivom gospodarenju otpadom za naše korisnike javne usluge odvoza otpada iz Grada Krapine te Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj. Letak s informacijama stiže u Vaše poštanske sandučiće u narednim danima. Posebno ističemo da letak sadrži i raspored odvoza glomaznog otpada po Vašim naseljima. Informativni letak kao i rasporedi odvoza glomaznog otpada dostupni su na linku

Radi osiguranja kvalitetnog  obavljanja povjerene komunalne djelatnosti upravljanja parkirališnim mjestima, naplati i parkiranju na području Grada Krapine nabavljeni su i postavljeni novi parkirni aparati.

Iako smo od 01. rujna 2018. godine započeli s uvođenjem i primjenom propisanih mjera koje imaju za cilj odvajanje otpada na mjestu nastanka, skupljanjem i recikliranjem iskoristivih i reciklabilnih vrsta otpada, sada na početku ove 2019. godine možemo sagledati postignute rezultate i nažalost moramo zaključiti da nisu uočeni zamjetni pomaci u pogledu osnovnog cilja uvedenih mjera a to je smanjenje količina miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište otpada.

DJELATNOSTI

Gospodarenje otpadom

Reciklazno09

Groblje i pogrebne usluge

Upravljanje parkiralištima

Upravljanje zgradama

glavna3

Održavanja javnih površina

Djelatnost tržnica

trznica7