Poštovani korisnici,

Kao što Vam je poznato, komunalno društvo Krakom, d.o.o. je nakon odrađenih zakonskih predradnji dana 01. rujna 2018. godine pristupilo naplati korištenja javne usluge odvoza otpada po novom cjeniku koji je usklađen sa zakonskim odredbama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Sukladno odredbama članka 275. Zakona o trgovačkim društvima samostalnog revizora ili revizorsko društvo bira i imenuje skupština društva koje je obveznik revizije i to najkasnije do 30. rujna godine za koju se revizija financijskih izvještaja obavlja…

Unatoč ovim nepredvidljivim i ćudljivim svibanjskim vremenskim prilikama hortikulturne djelatnice ukrasile su cvjetne gredice parkova našeg grada novim cvjetnim nasadima. Uređene su i žardinjere u užem gradskom centru koje unose dašak prirode na ove urbane asfaltirane  površine. Uređeni su i mostovi na svim prijelazima rijeke Krapinice zasađenim teglama na ovjesima ograda.

DJELATNOSTI

Gospodarenje otpadom

Reciklazno09

Groblje i pogrebne usluge

Upravljanje parkiralištima

Upravljanje zgradama

glavna3

Održavanja javnih površina

Djelatnost tržnica

trznica7