Poštovani korisnici,

Sukladno članku 16. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17 i 84/19) komunalno društvo KRAKOM d.o.o. ovim putem objavljuje ‘Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada’.

Na našim internetskim stranicama pod rubrikom “Važno / raspored odvoza” nalazi se raspored odvoza miješanog komunalnog otpada (zeleni spremnici), reciklabilnog otpada (plavi spremnici) i glomaznog otpada za cijelo distributivno područje tijekom 2020. godine.

Poštovani korisnici,
Komunalno društvo KRAKOM d.o.o. Krapina obavještava građane da će i ove godine vršiti organizirano prikupljanje božićnih drvaca nakon proteka blagdana.
Prikupljanje drvaca vršiti će se u periodu od 07. do 13. siječnja 2020. godine sukladno rasporedu odvoza zelenih i plavih spremnika za prikupljanje otpada….

KRAKOM d.o.o. Krapina obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza miješanog komunalnog otpada u zelenim posudama iz naselja Grada Krapine i Općine Đurmanec kojima se po redovnom rasporedu otpad odvozi ponedjeljkom, da će se zbog blagdana Sveta tri kralja odvoziti dan kasnije, u utorak 07. siječnja 2020. godine.

DJELATNOSTI

Gospodarenje otpadom

Reciklazno09

Groblje i pogrebne usluge

Upravljanje parkiralištima

Upravljanje zgradama

glavna3

Održavanja javnih površina

Djelatnost tržnica

trznica7