Krakom d.o.o. Krapina obavještava korisnike usluge odvoza kućnog otpada iz naselja na području Grada Krapine i Općine Petrovsko iz kojih se po redovnom rasporedu otpad odvozi petkom, da će se zbog neradnog dana – blagdana Svih svetih (01. studenoga 2019. godine) miješani komunalni otpad u zelenim posudama sakupljati i odvoziti dan ranije, u četvrtak 31. listopada 2019. godine.
Također obavještavamo sve naše korisnike da reciklažno dvorište u Krapini, na adresi Bobovje 52 F, osim na blagdan Sesveta, neće raditi i na Dušni dan u subotu 2. studenoga 2019. godine.

Obavještavaju se cijenjeni građani i korisnici usluga da od 30. rujna 2019. godine počinjemo primjenjivati zimsko radno vrijeme reciklažnog dvorišta u Krapini na adresi Bobovje 52F.

Poštovani korisnici,

Kao što Vam je poznato, komunalno društvo Krakom, d.o.o. je nakon odrađenih zakonskih predradnji dana 01. rujna 2018. godine pristupilo naplati korištenja javne usluge odvoza otpada po novom cjeniku koji je usklađen sa zakonskim odredbama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

DJELATNOSTI

Gospodarenje otpadom

Reciklazno09

Groblje i pogrebne usluge

Upravljanje parkiralištima

Upravljanje zgradama

glavna3

Održavanja javnih površina

Djelatnost tržnica

trznica7