DJELATNOST TRŽNICE

autor: Krakom


Image description

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za našom uslugom vezanom za iznajmljivanje tržišnog prostora.
Krakom d.o.o. vodi brigu o dvije lokacije tržnica, to je lokacija u centru grada i lokacija kod željezničke stanice.
Ovaj obrazac možete ispuniti u slučaju kada želite podnijeti zahtjev za rezervacijom prostora na tržnicama u Krapini.
Obrazac preuzmite ovdje.

    POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA NAJAM PRODAJNOG PROSTORA:
  • - domovnica
  • - obrtnica
  • - izjava o nekažnjavanju.ZAKONI, PROPISI I PRAVILNICI ZA DJELATNOST:


TRŽNICE

autor: Krakom

Tržnica

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09)
2. Odluka o komunalnim djelatnostima (Službeni glasnik Grada Krapine broj 13/05 i 5/10)
3. Odluka o prodaji robe izvan prodavaonica na području grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine broj 8/08)
4. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti tržnice na malo, zelene tržnice, lokalnog sajma četvrtkom i stočnog sajma (Službeni glasnik Grada Krapine broj 3/02)
5. Pravilnik o tržnom redu gradske tržnice u Krapini