ODVOZ OTPADA

autor: Krakom

Image description

Od samog osnutka Krakom d.o.o. se bavi poslovima gospodarenja otpadom,a koji obuhvaćaju prikupljanje prijevoz odvajanje i deponiranje kućnog, tehnološkog i dr. otpada.
U početku se otpad prikupljao samo u strogom centru grada no danas je organiziranim odvozom otpada obuhvaćeno cijelo područje grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj.
Cilj je da Krakom otpad odvodi doslovno od svake kuće, a uz kontinuirano povećanje zbrinjavanja što većih količina korisnog otpada.


DOMAĆINSTVA

autor: Krakom

Image description

Danas je Krakom opremljen solidnim voznim parkom koji svakodnevno vrši poslove sabiranja komunalnog otpada i to:
tri kamiona podizača kontejnera i četiri vozila smećara.
Organiziranim odvozom komunalnog otpada obuhvaćen je sljedeći broj domaćinstava:
grad Krapina: 2 717,
Krapina okolica: 845,
Općine Petrovsko: 665,
Đurmanec: 975,
Jesenje: 385,
Radoboj: 872,
te 423 poduzeća – pravna subjekta i obrtnika.
Tako prikupljeni komunalni otpad doprema se svakodnevno u Gorjak – odlagalište komunalnog otpada, deponij na kojem je odloženo tone i tone otpada.


GORJAK

autor: Krakom

Image description

Prema Pravilniku o uvjetima za postupanje s otpadom te studijom utjecaja na okoliš korištenje odlagališta u Gorjaku završit će tijekom 2010. god.,
stoga je još 2006. god. započeto s programom sanacije ove deponije kako bi se i slijedećih godina na toj lokaciji zbrinjavao otpad.