Iz povijesti poduzeća

autor: Krakom


Image description

Distribucija vode kao prva komunalna djelatnost, ima stogodišnju tradiciju, pa tako postoji dokument star 83. godine: Štatut za uporabu vode iz općinskog vodovoda u Krapini.
Građani Krapine nastojali su već krajem 19.st. da njihove kulturne i higijenske prilike ne zaostaju, što je uvjetovalo izgradnji vodovodne mreže i kanalizacije. U Krapini se značajnije krenulo s izgradnjom komunalnih sadržaja nakon 1967.g. Započeti su radovi na vodovodu i kanalizaciji za naselja: Podgora, Bregovita, Južna zona, Ulica Zrinski i Frankopana..

Danas vodoopskrbni sustav Krakom-a vodom opskrbljuje veći dio grada Krapine i dio općine Đurmanec i to sa 70-km cjevovoda, uz 18 pumpnih stanica i 20 vodosprema. Godišnja potrošnja vode koju distribuira Krakom kreće se na razini od 500 – 550 tisuća kubnih metara vode godišnje.

Prije otprilike 25 godina pokrenute aktivnosti na izgradnju gradskog kolektora s lijeve strane Krapinčice kako se u njima ne bi slijevala sva gradska kanalizacija. Kako se na spomenuti kolektor nije spajala sekundarna mreža, na tom dijelu kanalizacije je i dalje odlazila u Krapinčicu.U razdoblju od 2002-2004. godine Krakom d.o.o. je pristupio gradnju kolektora s desne strane Krapinčice na kojeg je spajana sekundarna kanalizacija pojedinih dijelova grada s desne strane Krapinčice gdje je to bilo moguće (Bobovje, ZTC, FINA, Autobusni kolodvor, Šabac, Bregovita).
Ukapanje cijevi kolektora na dubinu od 5,5 metara u ulici Hrvatskih branitelja bio je više nego zahtjevan posao-obavljen tijekom 2005. godine od strane Krakoma.
Početkom 2006. godine ugradnjom cijevi za oborinsku vodu započeli su radovi na izgradnju 850 metara ceste kroz gospodarsku zonu Krapina Nova-zapad.


Komunalni otpad

Od samog osnutka Krakom d.o.o. se bavi poslovima gospodarenja otpadom,a koji obuhvaćaju prikupljanje prijevoz odvajanje i deponiranje kućnog, tehnološkog i dr. otpada.
U početku se otpad prikupljao samo u strogom centru grada no danas je organiziranim odvozom otpada obuhvaćeno cijelo područje grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj.
Cilj je da Krakom otpad odvodi doslovno od svake kuće, a uz kontinuirano povećanje zbrinjavanja što većih količina korisnog otpada.