Obrasci za ODVOZ OTPADA

autor: Krakom


Image description

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za našom uslugom vezanom za odvoz uobičajenog otpada.
Obrazac preuzmite ovdje.
ili
Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za našom uslugom vezanom za dovoz i odvoz kontejnera za glomazni otpad. Obrazac preuzmite ovdje.

  POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA SKLAPANJA UGOVORA O ODVOZU SMEĆA:
 • - domovnica
 • - prijava o prebivalištu
 • - potvrda o OIB-u.


ZAKONI, PROPISI I PRAVILNICI ZA DJELATNOST:

SKUPLJANJE, ODVOZ I ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

autor: Krakom


 • Park
 • 1. Zakon o otpadu (Narodne novine broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09)
  2. Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 23/07)
  3. Pravilnik o vrstama otpada (Narodne novine broj 27/96)
  4. Strategija gospodarenje otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine broj 125/05)
  5. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (Narodne novine broj 123/97 i 112/01)
  6. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (Narodne novine broj 50/05 i 39/09)
  7. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (Narodne novine broj 97/05, 115/05, 81/08 i 31/09)
  8. Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (Narodne novine broj 38/08)
  9. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (Narodne novine broj 40/06 i 31/09)
  10. Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine broj 136/06)
  11. Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine broj 133/06 i 31/09)
  12. Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (Narodne novine broj 74/07, 133/08 i 31/09)
  13. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (Narodne novine broj 124/06, 121/08 i 31/09)
  14. Odluka o obveznom skupljanju i odvozu komunalnog otpada s područja grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine broj 3/06)
  15. Odluka o obveznom skupljanju i odvozu komunalnog otpada s područja Općine Radoboj (Službeni glasnik KZŽ broj 7/07)
  16. Odluka o obveznom skupljanju i odvozu komunalnog otpada s područja Općine Jesenje (Službeni glasnik KZŽ broj 12/05 i 7A/07)
  17. Odluka o obveznom skupljanju i odvozu komunalnog otpada s područja Općine Petrovsko (Službeni glasnik KZŽ broj 11/07)
  18. Odluka o obveznom skupljanju i odvozu komunalnog otpada s područja Općine Đurmanec (Službeni glasnik KZŽ broj 10/07)
  19. Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik KZŽ broj 2/98 i Službeni glasnik Grada Krapine broj 3/06).