ZAKONI, PROPISI I PRAVILNICI ZA DJELATNOST:

GOSPODARENJE OTPADOM

autor: Krakom


 1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/2013
 2. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o održivom gospodarenju otpadom NN 73/2017
 3. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom NN 50/2017
 4. Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 117/2017

GRAD KRAPINA

 1. Plan gospodarenja otpadom Grada Krapine za razdoblje 2017. - 2022. godine
 2. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Krapine

OPĆINA ĐURMANEC

 1. Plan gospodarenja otpadom Općine Đurmanec za razdoblje 2017. - 2022. godine
 2. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Đurmanec

OPĆINA PETROVSKO

 1. Plan gospodarenja otpadom Općine Petrovsko za razdoblje 2017. - 2022. godine
 2. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Petrovsko

OPĆINA RADOBOJ

 1. Plan gospodarenja otpadom Općine Radoboj za razdoblje 2017. - 2022. godine
 2. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Radoboj

OPĆINA JESENJE

 1. Plan gospodarenja otpadom Općine Jesenje za razdoblje 2017. - 2022. godine
 2. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jesenje