JAVNA NABAVA

Obavijest:


Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Krakom d.o.o., Gajeva 20, Krapina, OIB: 18804286885, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

autor: Krakom


  1. Registar ugovora - srpanj 2017.
  2. Registar okvirnih sporazuma - srpanj 2017.
  3. Pravilnik za provedbu postupka jednostavne nabave
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Nabava goriva za vozila i strojeve

  1. Prethodno savjetovanje - DoN - Nabava goriva za vozila i strojeve
  2. ESPD-obrazac
  3. Troškovnik
  4. Nabava goriva za vozila i strojeve