JAVNA NABAVA

Obavijest:


Temeljem članka 80. stavka 2., točke 2., Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), ne postoje gospodarski subjekti s kojima Krakom d.o.o., Gajeva 20, Krapina, OIB: 18804286885, kao naručitelj u postupcima javne nabave, ne smije sklapati ugovore (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

autor: Krakom


 1. Statističko izvješće o javnoj nabavi 2015.
 2. Statističko izvješće o javnoj nabavi 2016.
 3. Registar ugovora - srpanj 2017.
 4. Registar okvirnih sporazuma - srpanj 2017.
 5. Pravilnik za provedbu postupka jednostavne nabave
 6. Registar okvirnih sporazuma - prosinac 2017.
 7. Registar ugovora o javnoj nabavi - prosinac 2017.
 8. Statističko izvješće o javnoj nabavi 2017.
 9. Registar ugovora za 2018. godinu
 10. Plan nabave za 2018. godinu


Jednostavna nabava - Čelična konstrukcija hale na građevini u poslovnoj zoni Krapina Nova – JN-2018-11

 1. Poziv na dostavu ponuda čelicne konstrukcije
 2. Prilog 1-Ponudbeni list
 3. Troškovnik
 4. Izjava o trajanju jamstvenog roka
 5. Odluka o odabiru

Jednostavna nabava - izrada analize tržišta prirodnog plina i stanja tvrtke Gradska plinara Krapina d.o.o.- JN-2018-10

 1. Poziv - analiza tržišta prirodnog plina
 2. Ponudbeni list
 3. Odluka o odabiru

Jednostavna nabava - Usluga izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade na adresi Ulica Ivana Rendića 7, Krapina - JN-2018-9

 1. Poziv na dostavu ponude - energetska obnova zgrade Ivana Rendića 7
 2. Ponudbeni list
 3. Troškovnik
 4. Izmjena poziva na dostavu ponuda - energetska obnova zgrade Ivana Rendića 7
 5. Odluka o odabiru

Jednostavna nabava - Radovi na sanaciji stambene zgrade u Krapini, na adresi Zrinskog i Frankopana 4 - JN-2018-7

 1. Poziv na dostavu ponude - sanacija zgrade
 2. Ponudbeni list
 3. Troškovnik
 4. Odluka o odabiru

Jednostavna nabava - Radovi na asfaltiranju – JN-2018-5

 1. Poziv na dostavu ponuda - radovi na asfaltiranju
 2. Troškovnik
 3. Odluka o odabiru

Jednostavna nabava - - Nabava gospodarskog vozila putem finacijskog leasinga – JN-2018-6

 1. Poziv na dostavu ponuda - gospodarsko vozilo
 2. Specifikacija tehničkih karakteristika
 3. Ponudbeni list
 4. Troškovnik
 5. Odluka o poništenju

Jednostavna nabava - Usluga osiguranja društva Krakom d.o.o. - 2018. god.

 1. Opis predmeta nabave
 2. Ponudbeni list
 3. Poziv na dostavu ponuda
 4. Prijedlog ugovora
 5. Troškovnik - prilozi
 6. Odluka o odabiru


Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Nabava goriva za vozila i strojeve

 1. Prethodno savjetovanje - DoN - Nabava goriva za vozila i strojeve
 2. ESPD-obrazac
 3. Troškovnik
 4. Nabava goriva za vozila i strojeve