OBAVJEST -IZJAVA

autor: Krakom


Image description

Sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi ( NN, 90/11 ) tvrtka KRAKOM d.o.o. obavještava javnost da:

predstavnik Naručitelja:

-ne obavlja istovremeno upravljačke poslove u gospodarskom subjektu niti

-je vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju, odnosno kapitalu nekog gospodarskog subjekta s više od 0,5%

direktor : Damir Belošević, dipl.oec.