INFORMATIVNO – EDUKATIVNA RADIONICA O NAČINU I UVJETIMA PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA ENERGETSKU OBNOVU VIŠESTAMBENIH ZGRADA [06 12 2016]