GROBLJE

autor: Krakom

Image description

Stari zapis iz godine 1639. govori da se prvo krapinsko groblje nalazilo oko nekadašnje stare župne crkve-današnja župna crkva Sv. Nikole i bilo je ograđeno zidom.
Danas je upravljanje i gospodarenje krapinskim mjesnim grobljem povjereno Krakomu, odnosno RJ Groblje;
koja se ubraja u ostale komunalne djelatnosti čija je obaveza da stručno i kvalitetno obavlja poslove redovnog održavanja čistoće staze, pražnjenje košara za otpatke, košnja trave, održavanje raslinja i druge poslove.


GROBLJE DANAS

autor: Krakom

Image description

Dosadašnji prostor groblja raspolaže sa 2 153 grobna mjesta a gradnjom novog dobit će još 800 grobnih mjesta. Krakom d.o.o. osigurava dežurnog djelatnika poslije podne koji vodi brigu o ponašanju posjetitelja, a djelatnici ove radne jedinice na raspolaganju imaju jednu miješalicu za beton, dva rashladna poklopca, motornu kosilicu, pogrebno vozilo, kolica za mrtvaca, kolica za vijence, cvijeće, te razglas.
U budućnosti planira se izgradnja novog parkinga, nabava i ugradnja rashladne komore te obnova krovišta mrtvačnice.


PROŠIRENJE GROBLJA

autor: Krakom ,datum:10.10.2010.

Image description

Gradsko groblje Krapina sastoji se od tri cjeline: staro povijesno i zaštićeno groblje; novi dio gotovo popunjen i dio groblja koji se proširuje na zemljište u pravcu Trškog Vrha. Na ovom novom dijelu groblja planira se nastavak sadašnjeg stila gradnje redova grobnih mjesta, grobna mjesta će se osiguravati kamenim škarpama te skladno uklopiti u stari dio groblja.
U planu je također gradnja ograde oko groblja proširivanje električne rasvjete postavljanje slavina s vodom na više mjesta obnova natpisa grobnih polja postavljanje rukohvata uz strme stepenice i još mnogo toga radi izglednosti i funkcionalnosti.