DONACIJE

autor: Krakom


  1. Javni natječaj donacije 2018
  2. Pravilnik o donacijama i sponzorstvima Krakom d.o.o.
  3. Obrazac prijave projekta/programa
  4. Odluka o dodjeli financijskih potpora za projekte i programe u 2018. godini