Cjenik parkiranja

autor: Krakom


Image description

Cjenik sadrži cijene parkiranja automobila na parkiralištima u Gradu Krapini i vrijeme naplate parkiranja.


Društveni ugovorCjenik parkirnih karata


Društveni ugovorPromjene u cjeniku


Čime se bavimo

autor: Krakom


Image description

Krakom d.o.o. osnovan je s ciljem pružanja komunalnih usluga na području bivše općine Krapina. Iza nas je već više od 50 godina pružanja komunalnih usluga.
Krakom d.o.o. brine o zbrinjavanju otpada, uređenju groblja, uređenju javnih površina i vodi brigu o parkingu u gradu Krapini.
Posebnu djelatnost čini organizacijska jedinica za obavljanje uređenja cesta i odvodnih kanala.
Krakomu su tokom svih godina rada dodijeljena razna priznanja za promicanje gospodarstva kao i izgradnje i održavanje objekata i puteva u Krapini.
Poslovanje društva usmjereno je i nadalje isključivo na što kvalitetnije pružanje usluga svojim korisnicima na njihovo zadovoljstvo.