Obavijest o promjeni rasporeda održavanja sajma i odvoza komunalnog otpada

datum:30 10 2018 autor: krakom


Cijenjeni korisnici usluga,

U četvrtak, 1. studenoga je blagdan Svih svetih i neradni je dan, stoga će se sajam „ponte rosa“ održati u srijedu, 31. listopada.

Podsjećamo i korisnike usluge odvoza komunalnog otpada iz naselja Grada Krapine, Općine Jesenje i Općine Radoboj, kojima se otpad odvozi četvrtkom da će se odvoziti u petak 2. studenoga 2018. godine.
S poštovanjem,
Krakom d.o.o.

Uređenje pješačkih staza na gradskom groblju u Krapini

datum:25 10 2018 autor: krakomU sklopu radova na uređenju gradskog groblja u Krapini u srijedu, 24. 10.2018. godine, završeni su radovi uređenja i asfaltiranja staza na starom dijelu gradskog groblja koje je registrirano kao spomenik kulture i pod zaštitom je kulturne baštine.

Radove su, uz suglasnost Ministarstva kulture, izveli djelatnici Krakom-a, a financirani su iz Proračunskih sredstava Grada Krapine za 2018. godinu iz programa održavanja i uređenja komunalnih objekata javne namjene – uređenje pješačkih staza na groblju.

Uređenjem je bilo obuhvaćeno razbijanje postojećeg asfalta, vađenje postojećih rubnjaka i kanalica, ugradnja novih rubnjaka i kanalica te ugradnja novog asfaltnog sloja. Uređene su tri dionice staza na starom dijelu gradskog groblja. Glavna staza, kojom prolaze pogrebni obredi od platoa ispred mrtvačnice između prvog i drugog polja do prve uzdužne staze prema centralnom križu na groblju, uređena je i prilagođena potrebama prijevoza pokojnika. Uz tu stazu uređena je i druga prilazna staza iz Ulice Miroslava Krleže te nastavno okomita staza između petog i šestog polja na starom dijelu groblja.

Ovim aktivnostima Grad Krapina i Krakom d.o.o. nastavljaju provedbu programa uređenja gradskog groblja u težnji da nam groblje odaje sliku dostojanstvenog počivališta naših najmilijih.
Opširnije...

Obavijest o promjeni rasporeda odvoza na praznik Dan neovisnosti

datum:07 10 2018 autor: krakom


KRAKOM d.o.o. Krapina obavještava cijenjene korisnike usluge odvoza kućnog komunalnog i sortiranog otpada (zelena i plava posuda) iz naselja koja su po rasporedu za odvoz u ponedjeljak na praznik Dan neovisnosti (08. listopada 2018. godine) da će se odvoz izvršiti dan kasnije u utorak 09. listopada 2018. godine.

Priopćenje korisnicima javne usluge povodom dostave uplatnica za odvoz otpada

datum:04 10 2018 autor: krakom


Cijenjeni korisnici javne usluge odvoza komunalnog otpada s područja Grada Krapine, Općine Đurmanec, Općine Jesenje, Općine Petrovsko i Općine Radoboj zahvaljujemo Vam na aktivnom sudjelovanju u provedbi početne faze uspostave sustava održivog gospodarenja otpadom usklađenog s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i usvojenim Odlukama Vaših jedinica lokalne samouprave.

Nakon prikupljanja „Izjava“ te prilagodbe novom rasporedu odvoza komunalnog otpada čiji je prioritetni cilj smanjenje količina miješanog komunalnog otpada odloženog na odlagalište, u tijeku su aktivnosti na ugradnji čipova tj. označavanja zelenih spremnika za miješani komunalni otpad. Na taj način evidentirat će se tip, veličina i broj zelenih spremnika svakog pojedinog korisnika usluge sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada te elektronski povezati sa bazom podataka u našem sustavu.

Ovime Vas obavještavamo da će u narednim danima na adrese svih korisnika stići uplatnice za korištenje javne usluge odvoza otpada za naredno tromjesečno razdoblje.
Skrećemo Vam pozornost da do uspostave sustava elektronske evidencije odvoza otpada zaračunavamo samo cijenu obvezne minimalne javne usluge prema volumenu spremnika.


Usluga će se izvršavati u skladu s odredbama Odluke prema dostavljenom rasporedu. Pozivamo Vas na suradnju, ekološku osviještenost, razvrstavanje i odvojenu predaju iskoristivog komunalnog otpada. Veseli nas Vaša suradnja i zajednička briga o okolišu.

Obavijest o uvođenju zimskog radnog vremena reciklažnog dvorišta u Krapini s primjenom od 01. listopada 2018. godine

datum:28 09 2018 autor: krakom


Obavještavaju se cijenjeni građani i korisnici usluga da od 01. listopada 2018. godine počinjemo primjenjivati zimsko radno vrijeme reciklažnog dvorišta u Krapini na adresi Bobovje 52F.

Stoga se od ponedjeljka 01. listopada ove godine otpad može predavati radnim danima i to:

- od ponedjeljka do petka od 9:00 do 16:00 sati
- subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Izmijenjeni raspored radnog vremena prilagođen je zimskom periodu dnevnog svjetla i usklađen potrebama naših korisnika te ponovno podsjećamo da se u reciklažnom dvorištu preuzima sav razvrstani otpad: papir, plastika, metali, staklo, tekstil, glomazni otpad, električna i elektronička oprema, baterije i akumulatori, jestiva ulja i masti, boje, ljepila i smole, deterdženti, lijekovi, građevinski otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u kućanstvu u propisanoj količini i ključnim brojevima. Također se preuzima problematični otpad te otpadni tiskarski toneri, otpadne gume i oštri predmeti.

Napominjemo da fizičke osobe s područja Grada Krapine i Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj imaju pravo na besplatno preuzimanje navedenog otpada uz predočenje osobne iskaznice.

Apeliramo na građane da razvrstavaju otpad, predaju ga u reciklažno dvorište te čuvaju okoliš!

Počelo označavanje zelenih spremnika

datum:11 09 2018 autor: krakom


Krakom d.o.o., Krapina započeo je s postupkom označavanja zelenih spremnika (spremnici za miješani komunalni otpad) na području Grada Krapine.
Na taj način evidentirat će se tip, veličina i broj zelenih spremnika svakog pojedinog korisnika usluge sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada.
U idućem periodu provesti će se ugradnja čipova u zelene spremnike i na području Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj.

UPUTE ZA PLAVI I ZELENI SPREMNIK

datum:10 09 2018 autor: krakom


Kalendar odvoza otpada od 01.09.2018. godine

datum:31 08 2018 autor: krakom

 • Kalendar odvoza otpada za 2018. godinu Krapina - 1

 • Kalendar odvoza otpada za 2018. godinu Krapina - 2

 • Kalendar odvoza otpada za 2018. godinu Krapina - 3

 • Kalendar odvoza otpada za 2018. godinu Krapina - 4

 • Kalendar odvoza otpada za 2018. godinu Krapina - 5

 • Kalendar odvoza otpada za 2018. godinu Radoboj - 1

 • Kalendar odvoza otpada za 2018. godinu Radoboj - 2

 • Kalendar odvoza otpada za 2018. godinu Đurmanec - 1

 • Kalendar odvoza otpada za 2018. godinu Đurmanec - 2

 • Kalendar odvoza otpada za 2018. godinu Petrovsko

 • Kalendar odvoza otpada za 2018. godinu Jesenje

 • Novo ruho horizontalne signalizacije u našem gradu

  datum:22 08 2018 autor: krakom


  Približavamo se najznačajnijem kulturnom događaju "Tjednu kajkavske kulture 2018.", pripreme su u punom jeku a na gradskim ulicama se već primjećuje ozračje svečanosti.

  Ulažu se napori da što dostojnije i ljepše uredimo grad pa tako i Krakom-ovi djelatnici "lajnanjem" obnavljaju horizontalnu signalizaciju gradskih ulica i parkirališta.

  Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada - Grad Krapina

  datum:22 08 2018 autor: krakom


  Grad Krapina je sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopio Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada kojim će se sufinancirati nabava spremnika procijenjene vrijednosti od 1.430.477,37 kn u omjeru sufinanciranja 85% prihvatljivih troškova Fond i 15% Grad Krapina.

  U sklopu ovog projekta nabavit će se žuti spremnici radi sortiranja reciklabilnog otpada, spremnici za biootpad odnosno vrtni komposteri za domaćinstva te spremnici za eko-otoke.

  Obavijest korisnicima usluge odvoza otpada

  datum:09 08 2018 autor: krakom


  Poštovani korisnici usluge odvoza otpada,

  Obavještavamo Vas da je u tijeku dostava IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU DRUŠTVA KRAKOM D.O.O. na adrese svih korisnika usluge radi očitovanja o podacima s kojima isporučitelj javne usluge raspolaže te davanja ažuriranih korisničkih podataka.

  Ukoliko se slažete s podacima koji su navedeni u Izjavi niste nam dužni vraćati potpisanu izjavu. U tom slučaju primjenjivat će se podaci navedeni u Izjavi. Napominjemo da ste nas dužni obavijestiti o svakoj promjeni podataka u roku od 15 dana od kada je promjena nastupila odnosno u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena.

  U slučaju eventualnih nejasnoća možete se informirati kod naše službene osobe za gospodarenje otpadom pozivom na broj telefona 382-711 ili mobitela 099-380-7082 kao i elektroničkim putem na e-mail adrese: krakom@krakom.hr ili gospodarenje.otpadom@krakom.hr

  Svim korisnicima usluga najljepše se zahvaljujemo na suradnji u ovim postupcima uspostave novog načina postupanja u gospodarenju otpadom.

  Korištenje javnih parkirališta u Gradu Krapini - uvođenje novih naplatnih parkirališta i mogućnosti produžetka parkiranja u I. i II. zoni

  datum:09 08 2018 autor: krakom


  Poštovani korisnici javnih parkirališta,

  Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine broj 3/2018.) uvedene su organizacijske promjene kojima se uređuje vrijeme parkiranja i uvodi novo naplatno parkiralište.

  Ukida se ograničenje parkiranja u I. zoni na jedan sat i dodaje se mogućnost produženja na 2 (dva) sata a u II. zoni će se umjesto dosadašnjih 2 (dva) sata moći parkirati 3 (tri) sata.

  Na parkiralištima kod Gradskog groblja u Krapini u Ulici Andrije Hebranga i Ulici Miroslava Krleže uvodi se naplata radnim danima od ponedjeljka do petka u vremenu od 7:00 do 14:00 sati, kao II. parkirališna zona. Time će se riješiti nedostatak parkirališnog prostora za potrebe organizacije sprovoda.

  Zbog navedenih promjena usklađen je postojeći Cjenik karata za korištenje javnih parkirališta u Gradu Krapini (Promjene u cjeniku).

  Krakom d.o.o.

  REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2018. GODINU

  datum:07 08 2018 autor: krakom


  Sukladno odredbama članka 275. Zakona o trgovačkim društvima samostalnog revizora ili revizorsko društvo bira i imenuje skupština društva koje je obveznik revizije i to najkasnije do 30. rujna godine za koju se revizija financijskih izvještaja obavlja. Reviziju financijskih izvještaja može obavljati samostalni revizor ili revizorsko društvo ako zadovoljava sve uvjete propisane Zakonom o reviziji.

  Društvo Krakom d.o.o. nabavlja usluge revizije financijskih izvještaja za 2018. godinu. Potrebne informacije za dostavu ponude nalaze se u Zahtjevu za dostavu ponuda.

  GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM – OBAVIJEST I NAJAVA PRIMJENE NOVOG CJENIKA OD 01. RUJNA 2018. GODINE

  datum:31 07 2018 autor: krakom


  Usklađujući se s propisima iz područja gospodarenja otpadom usvojenih na državnom nivou, koji su preuzeti okvirnom Direktivom EU-a o otpadu (2008/98/EC), Grad Krapina i Općine Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj zajedno s društvom Krakom d.o.o. unatrag godinu dana provodili su aktivnosti na utvrđivanju i donošenju planskih i provedbenih akata radi postupanja u skladu s propisanim obvezama u gospodarenju komunalnim otpadom.

  Poštujući ciljeve i svrhu uspostave učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada s načelima održivog razvoja te naročito poticanja proizvođača i posjednika otpada da odvojeno predaju otpad kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište otpada, primjenjujući zakonodavni okvir o načinu obračuna cijene javne usluge, izrađen je Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

  Po ishođenju i službenoj objavi suglasnosti na prijedlog cjenika, objavljuje se Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koji će se primjenjivati od 01. rujna 2018. godine.

  Ovih će dana na adrese svih korisnika usluga stići Izjave o načinu korištenja javne usluge za prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada radi očitovanja korisnika usluge o podacima s kojima isporučitelj javne usluge raspolaže te davanja ažuriranih korisničkih podataka.

  U skladu s donijetim Odlukama o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Krapine i Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj i propisanoj najmanjoj učestalosti odvoza otpada od 01. rujna 2018. godine otpad će se odvoziti:

 • Miješani komunalni otpad /zelena posuda/ - jednom u 2 tjedna

 • Reciklabilni otpad (otpadni papir, karton i plastika)/plava posuda/ - jednom u 2 tjedna

 • Raspored odvoza bit će dostupan na web stranici društva.

  Našim korisnicima usluga posebno napominjemo da i dalje besplatno koriste usluge zbrinjavanja otpada u reciklažnom dvorištu u Krapini u Bobovju 52F gdje mogu odložiti sav otpad koji se slobodno zaprima. Za razvrstavanje otpada na raspolaganju su i zeleni „eko otoci“. Ističemo da se nova cijena temelji na poticanju sprečavanja nastanka otpada odnosno njegovom smanjivanju te recikliranju i ponovnom korištenju (oporabi) a za one koji neće postupati s otpadom na propisan način primjenjivat će se ugovorne kazne.
  Cjenik

  UREĐENJE GRADA

  datum:06 06 2018 autor: krakom


  Ovih ste dana zasigurno imali prilike prošetati parkovima i ulicama našega grada i pri tome odmarati oči na šarenilu cvjetnih gredica, zasađenih alineja zelenila duž glavnih gradskih ulica te zapaziti uređene mostove ukrašenih visećim ljetnicama.

  Djelatnici Krakom-a ulagali su velike napore na uređenje cvjetnih gredica te sadnju cvijeća i ukrasnog grmlja. Radovi još uvijek traju i nastavljaju se tijekom cijelog ljeta svakodnevnom brigom, zalijevanjem i održavanjem da bi centar našeg Grada sjajio izgledom kakvog zaslužuje. Tako se realizira program gradske vlasti za hortikulturno uređenje kako bi našim građanima pružili ugodnije mjesto za boravak i život.

  U prilogu je nekoliko fotografija uređenih javnih površina i mostova koji krase naš predivni krajolik.

  Kako je proteklih dana uočeno više nesavjesnog postupanja na zasađenim nasadima, ovim putem apeliramo na građane da ne čine štetu na posađenom cvijeću i ostalim biljkama te da prijave svako uočeno nesavjesno postupanje.

  Zasigurno je svima nama u interesu da naš Grad bude što uređeniji i ugodniji oku.
  Najljepše Vam zahvaljujemo,

  Krakom d.o.o.
  Opširnije...

  E - račun

  datum:04 05 2018 autor: krakom


  Cijenjeni potrošači, korisnici naših usluga!

  Uz već postojeće opcije i-račun i trajni nalog, Krakom d.o.o. i Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. svojim korisnicima nude mogućnost korištenja još jedne, vrlo jednostavne i potpuno besplatne usluge zaprimanja računa.
  Svoje račune od sada možete primati putem e-maila, bilo kada i bilo gdje.

  E-račun je dokument (.pdf) koji sadrži sve elemente koje račun treba imati i u cijelosti je jednak tiskanoj verziji koju primate poštom, samo što dolazi na Vašu e-mail adresu i to potpuno pouzdano i na vrijeme te bez dodatnih troškova za Vas. Usluga e-račun omogućava Vam veću preglednost, jednostavnije plaćanje računa, uštedu vremena a što je najvažnije zajednički doprinosimo očuvanju šuma i koristimo priliku za ekološku osviještenost te višestruko brinemo o zaštiti okoliša.

  Riješite se problema izgubljenih računa!
  Da bi koristili uslugu primanja e-računa sve što morate učiniti jest poslati Vaše podatke (ime i prezime, OIB, Vašu šifru poslovnog partnera (PP), na našu e-mail adresu: krakom_eracuni@kvio.hr te navesti svoju e-mail adresu na koju želite da Vaši računi pristižu!
  „PP“ broj (šifra poslovnog partnera) nalazi se na svakoj uplatnici:  Također molimo da navedete za koje usluge želite primati e-račun (račun za vodu, odvoz otpada, naknada za održavanje groblja, naknada za pričuvu).

  Za sva eventualna pitanja i nejasnoće u vezi e-računa, i-računa ili trajnog naloga slobodno nam se obratite na e-mail: krakom_eracuni@kvio.hr (0:00-24:00 h) ili putem telefona 00 385 49 382 712 (pon. – pet. 7:00-15:00 h).

  Uz poštovanje!
  Krakom, d.o.o.

  Dan planeta Zemlje, 22. travnja 2018. godine

  datum:20 04 2018 autor: krakom


  Poštovani sugrađani, dragi naši korisnici usluga upućujemo Vam par riječi uz Dan planeta Zemlje:
  „Dan planeta Zemlje obilježava se 22. travnja na svim kontinentima brojnim događanjima posvećenim očuvanju i zaštiti okoliša u cilju zaštite prirodnih resursa te kako bi se skrenula pozornost na opasnost koja prijeti životu na Zemlji zbog porasta globalnog onečišćenja.
  Namjera je da ljude širom svijeta podsjeti u kakvom je stanju priroda planete na kojoj žive, kao i da se stanovništvu ukaže na probleme ekosistema, na zagađenje naseljenih mjesta i na to kako poboljšati kvalitet životne sredine.“
  Opširnije...

  PRIPAJANJE DRUŠTVA KRAKOM-GRADNJA D.O.O. DRUŠTVU KRAKOM D.O.O.

  datum:15 01 2018 autor: krakom


  Dana 11. siječnja 2018. godine u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu zaprimljen je upis pripajanja temeljem sklopljenog Ugovora o pripajanju društva Krakom-gradnja d.o.o. (pripojeno društvo) društvu Krakom d.o.o. (društvo preuzimatelj).

  Po zaprimanju upisa pripajanja u sudski registar daje se objava o sklapanju Ugovora o pripajanju društva Krakom-gradnja d.o.o. društvu Krakom d.o.o. sklopljenog 21.12.2017. godine temeljem usvojene Odluke o pripajanju i Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o pripajanju usvojenih na sjednicama Skupštine Društava održanih dana 21.12.2017. godine.
  Ugovor o pripajanju društva Krakom-gradnja d.o.o. društvu Krakom d.o.o.

  Objava o sklapanju Ugovora o pripajanju

  Obavijest o privremenom prestanku obavljanja djelatnosti stočnog sajma od 01.01.2018. godine

  datum:29 12 2017 autor: krakom


  Obavještavamo cijenjene korisnike i posjetitelje stočnog sajma u Polju Krapinskom da od 01. siječnja 2018. godine do daljnjeg privremeno prestaje obavljanje komunalne djelatnosti stočnog sajma.

  Poštovanim korisnicima zahvaljujemo na razumijevanju!

  Zahtjev za dostavu ponuda za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu

  datum:20 08 2017 autor: krakom

  Predmet nabave je usluga revizije godišnjih financijskih izvještaja u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI) i Zakonom o računovodstvu, na dan 31. prosinca 2017. godine.

  VIŠE

  Dan Planeta Zemlje

  datum:22 04 2017 autor: krakom


  Poštovani sugrađani,
  dragi naši korisnici usluga!

  Kao Vaše komunalno društvo koje gospodari i brine o zbrinjavanju otpada te koje uređuje i održava javne i zelene površine i parkove osjećamo se pozvanim uputiti Vam apel za promišljanje o malim koracima kojima svaki od nas može doprinijeti za održivost našeg planeta Zemlje.

  Ovih smo dana, po već zna koji put, svjedoci ćudljivosti vremena sa nesagledivim posljedicama na naše nasade i svu prirodu u okruženju. Promišljamo li ikada da li naši svakodnevni postupci imaju utjecaja na ćud prirode. Prošećite šumarcima, spustite pogled na tlo u procvjetale proljetnice okružene odbačenim otpadom. Znamo li da podno tih naših šumaraka i uzvisina izvire voda koju pijemo mi i naša djeca. Koristi li odbačeni otpad vodotocima i živim bićima u njima?

  Stvaraju li zapuštene parcele pune nesavjesno odbačenog otpada lijepo okruženje na život?

  To nije učinila priroda, to je DJELO ČOVJEKA!
  Brinemo li se za našu djecu i njihov budući život??
  Mijenjajmo našu svijest, mijenjajmo odnos prema prirodi! Svaka naša odluka o postupanju s otpadom na održiv način doprinijet će velikom rezultatu.
  Stoga koristite raspoložive resurse koje su Vam omogućili Vaš Grad i Vaše Općine i stavili Vam na raspolaganje. Razvrstavajte otpad i odlažite ga u zelene kante, „eko-otoke“, reciklažno dvorište, odvojite bio-otpad i kompostirajte ga, sigurno će Vam koristiti.
  Koristit će Vam i osmijeh našeg planeta Zemlje darovanim sunčanim danom.
  Želimo Vam sretan, suncem okupan Dan planete Zemlje 2017.!

  Vaš Krakom

  PRIOPĆENJE O PRIMJENI SNIŽENE STOPE POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NA JAVNU USLUGU PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA, BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA I ODVOJENOG SAKUPLJANJA OTPADA PREMA POSEBNOM PROPISU

  datum:07 03 2017 autor: krakom


  Poštovani korisnici,

  Od 01.01.2017. godine na Vašim računima i uplatnicama za našu uslugu odvoza kućnog komunalnog otpada iskazana je niža cijena usluge u skladu s novim Cjenikom usklađenim s odredbom članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 115/16), kojim je propisano da se snižena stopa PDV-a 13% (smanjenje s 25%), primjenjuje na javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu odnosno prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Navedena odredba stupila je na snagu tj. primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

  Usluge sakupljanja ostalog otpada koji se prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ne smatra miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i odvojeno sakupljenim otpadom, od 01. siječnja 2017. godine i dalje podliježu oporezivanju PDV-om po stopi 25 %.

  Završen projekt izgradnje reciklažnog dvorišta u Krapini

  datum: autor: krakom


  Dana 13.12.2016. godine u organizaciji Grada Krapine svečano je otvoreno izgrađeno reciklažno dvorište u Krapini na lokaciji u Gospodarskoj zoni Krapina-Nova u Bobovju. Reciklažno dvorište svečano je otvorio Ministar zaštite okoliša i energetike Dr.sc. Slaven Dobrović uz predstavnike sufinancijera Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Gradonačelnika Grada Krapine i načelnika Općina Đurmanec, Jesenje Petrovsko i Radoboj. Uz brojne uzvanike i goste otvorenju su nazočili saborski zastupnik Žarko Tušek, zamjenik Župana KŽZ Anđelko Ferek-Jambrek sa suradnicima, gospodin Đuro Horvat vlasnik vodeće eko industrije u zaštiti okoliša Tehnix d.o.o. sa komercijalnim direktorom a izgrađeno reciklažno dvorište blagoslovio je vlč. Tomica Šestak, krapinski župnik i dekan.

  Ukupni troškovi izgradnje reciklažnog dvorišta iznose 2.421.832,65 kuna od čega je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjelovao sa sredstvima pomoći u visini od 71,85 % troškova, a razliku su proporcionalno podmirili Grad Krapina, Općina Đurmanec, Općina Jesenje, Općina Petrovsko i Općina Radoboj. Radove je izvodila tvrtka Krakom-Gradnja d.o.o. Krapina a svu opremu isporučio je Tehnix d.o.o. Donji Kraljevec.

  Završetkom ovog značajnog projekta iz oblasti zaštite okoliša Grad Krapina i Općine uspješno su odradile svoju obvezu propisanu Zakonom o održivom gospodarenju otpadom te tako stvorile uvjete za održivost u gospodarenju s otpadom i preduvjet da „Zagorje zeleno“ ostane čisto i zdravo okruženje za našu djecu i za buduće naraštaje.

  Rezultatu i uspjehu ovog ekološkog projekta doprinosit će svaki građanin u svom domaćinstvu te je naš stalni zadatak i izazov izgradnja ekološke svijesti ljudi za održivo postupanje s otpadom, odvajanje na samom mjestu nastanka i zbrinjavanje na propisani način. Sljedeći korak u tom smjeru je izgradnja sortirnice i kompostane čija se realizacija uskoro očekuje.
  Opširnije...

  INFORMATIVNO – EDUKATIVNA RADIONICA O NAČINU I UVJETIMA PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA ENERGETSKU OBNOVU VIŠESTAMBENIH ZGRADA

  datum:06 12 2016 autor: krakom


  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja organiziraju INFORMATIVNO – EDUKATIVNU RADIONICU O NAČINU I UVJETIMA PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA ENERGETSKU OBNOVU VIŠESTAMBENIH ZGRADA u suradnji s Gradom Krapina i društvom Krakom d.o.o. Krapina.

  Radionica će se održati u četvrtak 08. prosinca 2016. godine u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina s početkom u 16:00 sati (u trajanju od 2 sata).
  Radionica je namijenjena upraviteljima zgrada i predstavnicima stanara.

  Na radionici će predstavnici Fonda (Sektora za energetsku učinkovitost) pojašnjavati način i uvjete prijave na novi natječaj za energetsku obnovu višestambenih zgrada te pravila provođenja postupaka javne nabave.
  Program radionice na sljedećem linku
  Opširnije...

  Priznanje

  datum:05 12 2016 autor: krakom


  Na svečanoj sjednici Gospodarskog vijeća Hrvatske gospodarske komore – Županijske Komore Krapina, u petak 02.12.2016. godine društvu KRAKOM D.O.O. KRAPINA dodijeljeno je posebno priznanje za 60. godišnjicu uspješnog rada i za iznimni doprinos razvitku gospodarstva.

  Priznanje je uručeno direktorici Katarini Posilović koja je tom prilikom izrazila zadovoljstvo što može svjedočiti dodjeli tog priznanja i zajedno sa suradnicima i djelatnicima obilježiti ovu značajnu uspješnicu. Priznanje je poticaj da i u sedmom desetljeću rada, obogaćeni velikim iskustvom i znanju stjecanom godinama, suvremenom organizacijom radimo na unapređivanju usluga cijenjenim građanima i svim korisnicima usluga te poslovnom politikom očuvanja okoliša doprinosimo zaštiti okoliša.
  Opširnije...

  NAPLATA PARKIRANJA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA 1. ZONE U GRADU KRAPINI

  datum:26 09 2016 autor: krakom


  Nakon završenih radova izgradnje komunalne infrastrukture te uređenja gradske jezgre grada Krapine, od 01. LISTOPADA 2016. godine ponovno se uvodi naplata parkiranja na javnim parkiralištima 1. zone (Ul. dr. Ljudevita Gaja, Trg dr. Ljudevita Gaja i Magistratska ulica) u skladu s Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Krapine (Sl. glasnik Grada Krapine broj 2/16 od 15.06.2016. godine).

  Pozivaju se korisnici javnih parkirališta s naplatom u 1. zoni da se pridržavaju uvjeta Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja te da reguliraju korištenje javnog parkirališta u skladu s propisanim načinom korištenja.

  Od 01.10.2016. godine ovlaštene osobe Krakom-a provodit će kontrolu naplate korištenja javnih parkirališta 1. zone te se unaprijed zahvaljujemo svim korisnicima javnih parkirališta na poštivanju odredaba citirane Odluke, postavljene prometne signalizacije kao i istaknutih oznaka o naplati parkiranja.

  Uređenje gradske jezgre grada Krapine

  datum:31 08 2016 autor: krakom


  Dana 31.08.2016. godine privode se kraju radovi uređenja gradske jezgre grada Krapine asfaltiranjem završnog sloja cestovne površine u Ulici Ljudevita Gaja. Također je dovršeno uređenje dvorišta sjedišta tvrtke u Gajevoj 20, Krapina.
  Nogostup u dijelu Ulice Ljudevita Gaja i Magistratskoj ulici ulazi u završnu fazu te se i radovi postavljanja, fugiranja i poravnavanja kocki privode kraju.
  U sklopu uređenja tih ulica posađena su ukrasna stabla te će se u narednih nekoliko dana postaviti i klupe, dok su dvije 'pametne' klupe već postavljene i naši građani mogu provjeriti njihovo funkcioniranje.
  Do otvorenja 'Tjedna Kajkavske kulture' radove ćemo privesti kraju kako bi naš Grad zasjao u punom sjaju što i priliči koljevci našeg dragog kaja.
  Opširnije...

  Uređenje dvorišta!!!

  datum:26 08 2016 autor: krakom


  Cijenjeni korisnici,

  U sklopu radova u Gradu Krapina tvrtke Krakom d.o.o., Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. i Krakom-gradnja d.o.o., uređuju dvorište sjedišta tvrtki, Gajeva 20, Krapina te se time i mi uključujemo u uređenje našeg Grada i obilježavanje 60-te obljetnice postojanja naše i Vaše tvrtke Krakom d.o.o.
  Iz navedenog razloga unaprijed se ispričavamo svim korisnicima naših usluga zbog nemogućnosti rada sa strankama i ulaska u krug dvorišta u utorak, 30.08.2016. godine.
  Ujedno Vas obavještavamo da BLAGAJNA također neće raditi sa strankama navedenog datuma.

  Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju!
  Opširnije...

  Asfaltiranje gradske jezgre

  datum:22 07 2016 autor: krakom


  Dana 22.07.2016. započeta je završna faza uređenja gradske jezgre asfaltiranjem prvog sloja na Trgu Ljudevita Gaja i Ulici Ljudevita Gaja nakon čega će započeti dovršetak radova na nogostupu u dijelu ulice Ljudevita Gaja i Magistratskoj ulici. Zbog navedenih radova ulica Ljudevita Gaja, Trg Ljudevita Gaja i Magistratska ulica zatvorene su za promet , a ovim putem zahvaljujemo građanima Grada Krapina na razumijevanju, a sve s ciljem ljepšeg i kvalitetnijeg života u našem gradu.
  Opširnije...

  SUZBIJANJE KOMARACA NA GROBLJIMA

  datum:24 03 2016 autor: krakom


  Poštovani posjetitelji i korisnici groblja,
  s obzirom da će dolaskom toplog vremena porasti broj komaraca, a time i rizik od prijenosa uzročnika bolesti koja su od Svjetske zdravstvene organizacije proglašene globalnom prijetnjom (Zika virus, Virus Zapadnog Nila) groblja su jedna od kritičnih točaka na kojima je dokazana prisutnost invazivnih vrsta komaraca poput tigrastog komarca koji je ujedno i prijenosnik navedenih uzročnika.
  ZZJZ KZŽ napravio je obavijest za posjetitelje groblja kako bi ih učinio aktivnim provoditeljima mjera za smanjenje broja komaraca.

  Obavijest

  i - Račun

  datum:01 10 2014 autor: krakom


  Od 1.10.2014. svim korisnicima naših usluga omogućeno je ugovaranje usluge i-Račun, čime primanje i plaćanje računa postaje brže i jednostavnije. Vaše račune umjesto u papirnatom, dostavljat ćemo u elektroničkom obliku na način koji Vam omogućava:

  • e-Uplatnicu - u Vašem internet bankarstvu čekat će Vas ispunjeni nalog za plaćanje, a nakon Vaše autorizacije naloga, račun možete platiti uz samo jedan klik bez prepisivanja s papira
  • e-Račun - u Vašem internet bankarstvu prikazat će
  Vam se elektronička PDF verzija računa
  • na Vaš e-mail bit će Vam poslana elektronička PDF verzija računa kako biste ga jednostavnije mogli pohraniti
  Opširnije...

  Plan odvoza otpada

  datum:14 03 2014 autor: krakom

  Usluga odvoza i zbrinjavanja otpada obavlja se po slijedećem rasporedu:

    
  Raspored odvoza zelene posude Grad Krapina  


  Raspored odvoza plave posude Grad Krapina  


    
  Lokacije postavljanja kontejnera za odvoz glomaznog otpada za grad Krapinu  

  Obavijest o preuzimanju plave posude

  datum:11 10 2013 autor: krakom


  Obavještavaju se cijenjeni korisnici odvoza otpada da još uvijek mogu preuzeti plave kante za odvojeno skupljanje otpada.
  Kante se mogu podići na lokaciji ograđenog poslovnog prostora u Ulici Frana Galovića 7, radnim danima u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.
  Pozivamo cijenjene građane na odaziv i suradnju za doprinos očuvanju okoliša.
  Plava kanta upute
  Raspored odvoza

  Postavljeni kontejneri za tekstil i obuću

  datum:03 10 2013 autor: krakom  Ovih dana u gradu Krapini postavljeni su kontejneri za tekstil odjeću i obuću na dvije lokacije (kod Gradskog groblja, u ulici Hrv. branitelja kod dj. vrtića).

  Molimo građane da u kontejnere odlažu tekstil, odjeću i obuću koja se više ne može upotrijebiti.

  Tako će odloženi tekstil i obuća skupljeni u kontejnerima kasnijom uporabom postati vrijedna sirovina.